2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide

EUIPO kopīgi ar Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centru ir publicējis viltošanas novēršanas tehnoloģiju ceļvedi (“ACT Guide”). Publikācijā ietverti skaidri definēti vadošie viltošanas novēršanas tehnoloģiju veidi.
Skatīt vairāk

Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs nāk klajā ar jaunāko tehnoloģiju ceļvedi viltojumu novēršanai tirgotājiem un uzņēmējiem. Lasīt vairāk...

STUDY ON DYNAMIC BLOCKING INJUNCTIONS IN THE EUROPEAN UNION

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) pētījums sniedz pārskatu par statiskajiem un dinamiskajiem bloķēšanas rīkojumiem, ar kuru palīdzību efektīvi apkarot pirātismu, kā arī intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) pārkāpumus tiešsaistē.
Skatīt vairāk

EUIPO publicējis pētījumu par dinamiskajiem bloķēšanas rīkojumiem Eiropas Savienībā. Lasīt vairāk...

Pētījums par dinamiskajiem bloķēšanas rīkojumiem Eiropas Savienībā. IĪT piemērošana. Judikatūras apkopojums.

INTERNATIONAL JUDICIAL COOPERATION IN INTELLECTUAL PROPERTY CASES

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) pētījums tapis kā atbilde uz elektroniskās komercijas (e-komercijas) sektora izaugsmi, kas sniedz aizvien jaunas iespējas arī globālajai ekonomikas izaugsmei.
Skatīt vairāk

EUIPO publicējis pētījumu par likumdošanas pasākumiem un intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem tiešsaistē. Lasīt vairāk...

Tiesu iestāžu starptautiskā sadarbība intelektuālā īpašuma tiesību lietās. Pētījums par likumdošanas pasākumiem attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem tiešsaistē – 2. posms. Kopsavilkums.

Misuse of Containerized Maritime Shipping in the Global Trade of Counterfeits

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (EUIPO-OECD) pētījumā tiek analizēts, cik lielā mērā konteineru transports iekšzemes ūdensceļos tiek ļaunprātīgi izmantots viltotu produktu tirdzniecībā.
Skatīt vairāk

Konteinerkravu kuģu ļaunprātīga izmantošana viltotu produktu tirdzniecībā. Lasīt vairāk...

Konteinerkravu kuģu ļaunprātīga izmantošana viltotu preču tirdzniecībā pasaules mērogā Kopsavilkums

Intellectual property rights and firm performance in the European Union

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) un Eiropas Patentu iestādes (EPO) kopīgā pētījuma rezultāti pārliecinoši vedina domāt, ka pastāv sistemātiska pozitīva saistība starp IĪ tiesību piederību un ekonomiskās darbības rezultātiem.
Skatīt vairāk

Pētījums uzsver ekonomiskos ieguvumus no intelektuālā īpašuma tiesībām - īpaši mazajiem uzņēmumiem. Lasīt vairāk... 

Intelektuālā īpašuma tiesības un uzņēmumu darbības rezultāti ES Uzņēmumu līmeņa analīzes ziņojums, 2021. gada februāris Kopsavilkums

 

RECENT EUROPEAN CASE-LAW ON THE INFRINGEMENT AND ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Tiesu prakses atjauninātajā dokumentā ir apkopoti būtiskākie lēmumi Eiropā par intelektuālā īpašuma tiesību (ĪIT) pārkāpšanu un īstenošanu. Izdevumā ir iekļauti vairāk nekā 170 nacionālo tiesu spriedumu un ES Tiesas prejudiciālo nolēmumu kopsavilkumi.
Skatīt vairāk

Plašāku informāciju par šo darbību, kā arī par citām Observatorijas iniciatīvām tiesu prakses jomā Jūs varat atrast EUIPO tīmekļa vietnē

Monitoring and analysing social media in relation to IPR infringement Report

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) veica pētījumu, lai labāk izprastu intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) pārkāpumu apjomu un biežumu sociālajos medijos.
Skatīt vairāk

Analīzes vajadzībām tika veikta datizrace četrās sociālo mediju platformās (Facebook, Twitter, Instagram un Reddit)  sešās Eiropas valstīs (Vācijā, Spānijā, Francijā, Itālijā, Polijā un Zviedrijā) laikposmā no 2020. gada aprīļa līdz septembrim. Pētījumā tika izmantota metodika, kas balstīta uz sociālās izlūkošanas analīzi (SIA) un kvantitatīvo un kvalitatīvo analīzi. Lasīt vairāk...

Sociālo mediju monitorings un analīze saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem. Kopsavilkums.