Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Preču zīmes īpašnieks var lūgt izslēgt reģistrēto preču zīmi no Preču zīmju reģistra pirms tās spēkā esības termiņa izbeigšanās. Ja mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas Patentu valdē saņemta arī noteiktā maksa par izslēgšanu no Preču zīmju reģistra, reģistrēto preču zīmi izslēdz no reģistra ar preču zīmes īpašnieka norādīto dienu, bet ne agrāk par dienu, kad saņemts iesniegums par reģistrētās preču zīmes izslēgšanu no reģistra.

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma par preču zīmes izslēgšanas no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas iesniegšana
  Jāiesniedz iesniegums (brīvā formā), kas ietver:
  1) lūgumu izslēgt reģistrēto preču zīmi no Preču zīmju reģistra, norādot tās numuru, kā arī atbilstošo pieteikuma numuru;
  2) ziņas, kas ļauj nepārprotami noteikt reģistrācijas īpašnieku;
  3) ja nepieciešams, vēlamo reģistrācijas izslēgšanas datumu.
  Ja attiecībā uz preču zīmes reģistrāciju Preču zīmju reģistrā ir iekļautas ziņas par vienu vai vairākiem spēkā esošiem licenču līgumiem, iesniegumam jāpievieno attiecīgo licenciātu rakstveida piekrišana zīmes reģistrācijas izslēgšanai no Reģistra (oriģināls).
  Ja Preču zīmju reģistrā ir iekļautas ziņas par tiesību uz preču zīmi ieķīlāšanu, iesniegumam jāpievieno ķīlas ņēmēja rakstveida piekrišana reģistrētās preču zīmes izslēgšanai no Reģistra (oriģināls).
  Pilnvaru iesniegumam pievieno, ja to iesniedz ar pilnvarotas personas starpniecību. Pilnvara var tikt sastādīta brīvā formā. Jāiesniedz pilnvaras oriģināls.

  Ja iesniegums par reģistrētās preču zīmes izslēgšanu no Reģistra neattiecas uz visām precēm un pakalpojumiem, kuriem preču zīme reģistrēta, to uzskata par grozījumu ziņās par preču zīmes reģistrāciju un izskata saskaņā ar Preču zīmju likuma 41. panta otrās daļas noteikumiem.

 2. Preču zīmes reģistrācijas izslēgšana no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas un publikācija
  Ja iesniegums par reģistrācijas izslēgšanu no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas atbilst likuma prasībām, Patentu valde pieņem lēmumu par preču zīmes reģistrācijas izslēgšanu no reģistra ar īpašnieka norādīto dienu, bet ne agrāk par dienu, kad iesniegums saņemts Patentu valdē.

  Ziņas par preču zīmes reģistrācijas izslēgšanu no reģistra iekļauj Preču zīmju reģistrā.
  Informāciju par preču zīmes reģistrācijas izslēgšanu no reģistra publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā.
  Preču zīmes reģistrācijas īpašniekam izsniedz izrakstu no Preču zīmju reģistra par reģistrācijas izslēgšanu no reģistra. Izrakstu izsniedz papīra vai elektroniskā formātā.

Maksājumi

PozīcijaCena
Grozījuma/labojuma izdarīšana Preču zīmju reģistra ziņās (izņemot groz. preču zīmes īpašnieka adresē, ziņās par pārstāvja iecelš./atcelšanu vai ziņās par pārstāvi, kā arī maznozīmīgu pārrakstīšanās vai Patentu valdes pieļautu kļūdu labojumus)30.00 EUR

Piedāvājam tiešsaistes režīmā aizpildīt un iesniegt lūgumu izslēgt preču zīmi no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas Latvijā

Tas ir ātrākais un vienkāršākais veids preču zīmes izslēgšanai no reģistra.

Iesnieguma aizpildīšanas procesā ir pieejamas norādes un skaidrojumi.

Lai aizpildītu un iesniegtu elektronisko lūgumu, iesniedzējam jāautentificējas, izmantojot kādu no portāla Latviaj.lv autentifikācijas līdzekļiem.

Pakalpojuma maksas summa tiešsaistes formā tiek aprēķināta automātiski, ņemot vērā arī piemērojamo atlaidi. 10% atlaide tiek piemērota tūlītējam maksājumam, izmantojot internetbankas.

Ja pieteicējs izvēlas nemaksāt maksu iesniegšanas brīdī, atlaide netiek piemērota.

Iesniegumu ir iespējams aizpildīt un iesniegt 24 stundas diennaktī.

Pieteikumā norādāmā informācija un pievienojamie materiāli:

 • ziņas, kas ļauj nepārprotami noteikt pieteicēju (preču zīmes īpašnieku). Adreses sadaļā ir jānorāda pieteicēja deklarētās dzīvesvietas adrese

Par preču zīmes izslēgšanu no reģistra ir jāmaksā pakalpojuma maksa. Informācija par izmaksām: Izmaksas.

Lūdzam ņemt vērā, ka lūgumu par preču zīmes izslēgšanu no reģistra var iesniegt tikai preču zīmes īpašnieks vai pārstāvis.

Ja saskaraties ar tehnisku problēmu, lūdzam informēt Patentu valdi par gadījumiem, kad tehnisku iemeslu dēļ tiešsaistē neizdodas iesniegt pieteikumus. Piemēram, sistēma ilgi apstrādā datus vai e-pastā netiek saņemts rēķins. Lūdzam īsu situācijas aprakstu un ekrānuzņēmumu sūtīt uz e-pasta adresi pasts@lrpv.gov.lv (ekrānuzņēmumu var iegūt, uz klaviatūras nospiežot pogu PrintSc un e-pasta vēstulē nospiežot Ctrl+V). Patentu valdes darbinieks ar Jums sazināsies tuvākajā laikā. Papildu informācija - pa tālruni +37167099600.

Šis rīks izveidots Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja Sadarbības fonda ietvaros.

Iesniegumu var iesniegt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu, E-adresi vai e-pasta adresi pasts@lrpv.gov.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Uzziņas par pakalpojumu

Informatīvais konsultants

Konsultante
pasts [at] lrpv.gov.lv