Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Preču zīmes reģistrācija ir spēkā 10 gadus, skaitot no pieteikuma datuma. Reģistrāciju var atjaunot ik pēc 10 gadiem, ikreiz uz jaunu 10 gadu periodu. Preču zīmi var atjaunot tās spēkā esības pēdējā gada laikā, samaksājot attiecīgu maksu

Procesa apraksts

 1. Preču zīmes reģistrācijas atjaunošanas lūguma iesniegšana
  Jāiesniedz aizpildīta preču zīmes reģistrācijas atjaunošanas veidlapa, kas ietver:
  1) lūgumu atjaunot preču zīmi;
  2) preču zīmes, kura jāatjauno, reģistrācijas numurs;
  3) ziņas, kas ļauj nepārprotami noteikt pieteicēju;
  4) to preču un pakalpojumu sarakstu, kuriem pieprasīta preču zīmes reģistrācijas atjaunošana.

  Vienā iesniegumā var pieprasīt tikai vienas preču zīmes reģistrācijas atjaunošanu.

  Iesniedzot reģistrācijas atjaunošanas iesniegumu, ir jāsamaksā reģistrācijas atjaunošanas maksa.
  Ja iesniegšanas termiņš ir nokavēts un preču zīmes spēkā esamības termiņš ir izbeidzies, pēc īpašnieka lūguma Patentu valde piešķir reģistrācijas atjaunošanai sešu mēnešu papildu termiņu pēc reģistrācijas spēkā esamības termiņa izbeigšanās un atjauno reģistrāciju, ja kopā ar reģistrācijas atjaunošanas maksu ir samaksāta arī atbilstošā papildmaksa (sk. MK 2015. gada 15. decembra noteikumus Nr. 723 ""Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis").

  Pilnvaru iesniegumam pievieno, ja to iesniedz ar tādas pilnvarotas personas starpniecību, kura pirms tam nav pārstāvējusi preču zīmes īpašnieku. Jāiesniedz pilnvaras oriģināls un, ja pilnvara attiecas uz vairākiem iesniegumiem, katram iesniegumam jāpievieno atsevišķa kopija. Pilnvara var tikt sastādīta brīvā formā.

 2. Preču zīmes reģistrācijas atjaunošana un publikācija
  Ja iesniegums par reģistrācijas atjaunošanu atbilst normatīvo aktu prasībām, Patentu valde pieņem lēmumu par preču zīmes reģistrācijas atjaunošanu.

  Ziņas par preču zīmes reģistrācijas atjaunošanu iekļauj Preču zīmju reģistrā.

  Informāciju par preču zīmes reģistrācijas atjaunošanu publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā.

  Preču zīmes reģistrācijas īpašniekam izsniedz izrakstu no Preču zīmju reģistra par reģistrācijas atjaunošanu; izrakstu izsniedz papīra vai elektroniskā formātā.

Vai atradāt šajā lapā meklēto informāciju? Šī tīmekļa vietne ir daļa no portāla “Tava Eiropa”.

Sniedziet mums atsauksmes, izmantojot Eiropas Komisijas atsauksmju veidlapu. Atsauksme par kvalitāti

Maksājumi

Pozīcija Cena
Preču zīmes reģistrācijas atjaunošana saskaņā ar Preču zīmju likuma 45.panta 4.daļu 180.00 EUR
Kolektīvās zīmes reģistrācijas vai sertifikācijas zīmes reģistrācijas atjaunošana saskaņā ar Preču zīmju likuma 45.panta 4.daļu 240.00 EUR
Papildu maksa preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācijas atjaunošanai saskaņā ar Preču zīmju likuma 45.panta 5.daļu 90.00 EUR

Piedāvājam tiešsaistes režīmā aizpildīt un iesniegt lūgumu atjaunot preču zīmes reģistrāciju Latvijā

Tas ir ātrākais un vienkāršākais reģistrācijas atjaunošanas veids.

Iesnieguma aizpildīšanas procesā ir pieejamas norādes un skaidrojumi.

Lai aizpildītu un iesniegtu elektronisko lūgumu, iesniedzējam jāautentificējas, izmantojot kādu no portāla Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem.

Pakalpojuma maksas summa tiešsaistes formā tiek aprēķināta automātiski, ņemot vērā arī piemērojamo atlaidi. 10% atlaide tiek piemērota tūlītējam maksājumam, izmantojot internetbankas.

Ja pieteicējs izvēlas nemaksāt maksu iesniegšanas brīdī, atlaide netiek piemērota.

Iesniegumu ir iespējams aizpildīt un iesniegt 24 stundas diennaktī.

Pieteikumā norādāmā informācija un pievienojamie materiāli:

 • ziņas, kas ļauj nepārprotami noteikt pieteicēju (preču zīmes īpašnieku). Adreses sadaļā ir jānorāda pieteicēja deklarētās dzīvesvietas adrese

Par preču zīmes reģistrācijas atjaunošanu ir jāmaksā atjaunošanas maksa. Informācija par izmaksām: Izmaksas.

Lūdzam ņemt vērā, ka lūgumu atjaunot preču zīmes reģistrāciju var iesniegt tikai preču zīmes īpašnieks vai pārstāvis.

Ja saskaraties ar tehnisku problēmu, lūdzam informēt Patentu valdi par gadījumiem, kad tehnisku iemeslu dēļ tiešsaistē neizdodas iesniegt pieteikumus. Piemēram, sistēma ilgi apstrādā datus vai e-pastā netiek saņemts rēķins. Lūdzam īsu situācijas aprakstu un ekrānuzņēmumu sūtīt uz e-pasta adresi pasts@lrpv.gov.lv (ekrānuzņēmumu var iegūt, uz klaviatūras nospiežot pogu PrintSc un e-pasta vēstulē nospiežot Ctrl+V). Patentu valdes darbinieks ar Jums sazināsies tuvākajā laikā. Papildu informācija - pa tālruni +37167099600.

Šis rīks izveidots Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja Sadarbības fonda ietvaros.

Iesniegumu var iesniegt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu, E-adresi vai e-pasta adresi pasts@lrpv.gov.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Uzziņas par pakalpojumu

Informatīvais konsultants

Konsultante
pasts [at] lrpv.gov.lv