Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
21
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Patenta pieteicējs vai īpašnieks nekavējoties paziņo Patentu valdei par nepieciešamajiem grozījumiem patentu reģistra ziņās, ja mainās patenta īpašnieka vai pieteicēja vārds (nosaukums) un/vai adrese, vai tiek mainīts pārstāvis.

Pēc tam, kad ir saņemts attiecīgs iesniegums un samaksāta noteiktā maksa, Patentu valde pieļaujamos grozījumus iekļauj patentu reģistrā, paziņojumu par izdarītajiem grozījumiem publicē savā oficiālajā izdevumā un nosūta patenta pieteicējam vai īpašniekam.

Ziņu iekļaušana reģistrā par pārstāvja iecelšanu vai atcelšanu, vai grozījumi ziņās par pārstāvi, tiek izdarīti bez maksas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāiesniedz iesniegums (brīvā formā), kurā norādītas šādas ziņas:
  - patenta īpašnieka vārds un adrese;
  - ja patenta pieteicējam vai īpašniekam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārds un adrese;
  - patenta vai patenta pieteikuma numurs;
  - patenta īpašnieka vai pieteicēja jaunais vārds (nosaukums) vai adrese, kas iekļaujama patentu reģistra ziņās par šo patentu vai patenta pieteikumu;
  - ja mainās pārstāvis, jaunā pārstāvja vārds un adrese.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Patentu valdes paziņojums par patentu reģistrā izdarīto ierakstu atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Maksājumi

PozīcijaCena
Grozījumu vai labojumu izdarīšana patentu reģistra ziņās saskaņā ar Patentu likuma 38. panta sesto daļu40.00 EUR

Piedāvājam tiešsaistes režīmā aizpildīt un iesniegt lūgumu mainīt patenta īpašnieka datus (vārda, uzvārda, nosaukuma vai adreses maiņu) Latvijā.

Tas ir ātrākais un vienkāršākais patenta īpašnieka datu maiņas veids.

Iesnieguma aizpildīšanas procesā ir pieejamas norādes un skaidrojumi.

Lai aizpildītu un iesniegtu elektronisko pieteikumu, iesniedzējam jāautentificējas, izmantojot kādu no portāla Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem.

Pieteikuma aizpildīšanas procesu ir iespējams pārtraukt un, saglabājot savā datorā, turpināt jebkurā sev izdevīgā brīdī.

Par patenta īpašnieka vārda, uzvārda, nosaukuma vai adrese maiņu ir jāmaksā pakalpojuma maksa. Informācija par izmaksām:  Izmaksas.

Lūdzam ņemt vērā, ka lūgumu mainīt patenta īpašnieka datus var iesniegt tikai patenta īpašnieks vai pārstāvis.

Ja saskaraties ar tehnisku problēmu, lūdzam informēt Patentu valdi par gadījumiem, kad tehnisku iemeslu dēļ tiešsaistē neizdodas iesniegt pieteikumus. Piemēram, sistēma ilgi apstrādā datus vai e-pastā netiek saņemts rēķins. Lūdzam īsu situācijas aprakstu un ekrānuzņēmumu sūtīt uz e-pasta adresi pasts@lrpv.gov.lv (ekrānuzņēmumu var iegūt, uz klaviatūras nospiežot pogu PrintSc un e-pasta vēstulē nospiežot Ctrl+V). Patentu valdes darbinieks ar Jums sazināsies tuvākajā laikā. Papildu informācija - pa tālruni +37167099600.

Iesniegumu var iesniegt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu, E-adresi vai e-pastu: pasts@lrpv.gov.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Uzziņas par pakalpojumu

Informatīvais konsultants

Konsultante
pasts [at] lrpv.gov.lv