Eiropas ekonomikas, kultūras un sociālās bagātības centrā ir radošums, inovācija un uzņēmējdarbība. Mūsu profesionālajā un privātajā dzīvē arvien svarīgāku lomu ieņem sava darba aizsargāšana un citu darba cienīšana. Šodien pat ļoti jauni cilvēki ir intelektuālā īpašuma patērētāji, ko veicina neatkarīga un regulāra piekļuve tiešsaistes digitālajam saturam.

Tāpat skolēni arī paši jau šobrīd rada jaunus risinājumus, un daudzi pēc augstskolas beigšanas uzsāk karjeru nozarēs, kas balstās uz tehnisko vai māksliniecisko jaunradi, vai attīsta uzņēmējdarbību, kuras pamatā ir pašu radošums. Līdz ar to pamatzināšanas un prasmes par intelektuālo īpašumu, kā arī cieņa pret citu personu īpašuma tiesībām jāapgūst jau skolā.

Iedvesmojoša radošuma, inovāciju un uzņēmējdarbības veicināšana skolās