Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
21
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Papildu aizsardzības sertifikāta (PAS) pieteicējs vai īpašnieks nekavējoties paziņo Patentu valdei par nepieciešamajiem grozījumiem patentu reģistra ziņās, ja mainās PAS īpašnieka vai pieteicēja nosaukums un/vai adrese, vai tiek mainīts pārstāvis.

Pēc tam, kad ir saņemts attiecīgs iesniegums un samaksāta noteiktā maksa, Patentu valde pieļaujamos grozījumus iekļauj patentu reģistrā, paziņojumu par izdarītajiem grozījumiem publicē savā oficiālajā izdevumā un nosūta PAS pieteicējam vai īpašniekam.

Ziņu iekļaušana reģistrā par PAS pārstāvja iecelšanu vai atcelšanu, vai grozījumi ziņās par pārstāvi, tiek izdarīti bez maksas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāiesniedz iesniegums (brīvā formā), kurā norādītas šādas ziņas:
  - PAS īpašnieka vārds un adrese;
  - ja PAS pieteicējam vai īpašniekam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārds un adrese;
  - PAS vai PAS pieteikuma numurs;
  - PAS īpašnieka vai pieteicēja jaunais nosaukums vai adrese, kas iekļaujama patentu reģistra ziņās par šo PAS vai PAS pieteikumu;
  - ja mainās pārstāvis, jaunā pārstāvja vārds un adrese.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Patentu valdes paziņojums par patentu reģistrā izdarīto ierakstu atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Maksājumi

PozīcijaCena
Grozījumu vai labojumu izdarīšana patentu reģistra ziņās saskaņā ar Patentu likuma 38. panta sesto daļu40.00 EUR

Piedāvājam tiešsaistes režīmā aizpildīt un pieteikt iesniegumu par papildu aizsardzības sertifikāta (PAS) īpašnieka datu (vārda, uzvārda, nosaukuma vai adreses) maiņu.

Tas ir ātrākais un vienkāršākais PAS īpašnieka datu maiņas veids.

Iesnieguma aizpildīšanas procesā ir pieejamas norādes un skaidrojumi.

Lai aizpildītu un iesniegtu elektronisko pieteikumu, iesniedzējam jāautentificējas, izmantojot kādu no portāla Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem.

Pieteikuma aizpildīšanas procesu ir iespējams pārtraukt un, saglabājot savā datorā, turpināt jebkurā sev izdevīgā brīdī.

Par patenta īpašnieka vārda, uzvārda, nosaukuma vai adrese maiņu ir jāmaksā pakalpojuma maksa. Informācija par izmaksām:  Izmaksas.

Lūdzam ņemt vērā, ka lūgumu mainīt PAS īpašnieka datus var iesniegt tikai patenta īpašnieks vai pārstāvis.

Ja saskaraties ar tehnisku problēmu, lūdzam informēt Patentu valdi par gadījumiem, kad tehnisku iemeslu dēļ tiešsaistē neizdodas iesniegt pieteikumus. Piemēram, sistēma ilgi apstrādā datus vai e-pastā netiek saņemts rēķins. Lūdzam īsu situācijas aprakstu un ekrānuzņēmumu sūtīt uz e-pasta adresi pasts@lrpv.gov.lv (ekrānuzņēmumu var iegūt, uz klaviatūras nospiežot pogu PrintSc un e-pasta vēstulē nospiežot Ctrl+V). Patentu valdes darbinieks ar Jums sazināsies tuvākajā laikā. Papildu informācija - pa tālruni +37167099600.

Iesniegumu var iesniegt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu, E-adresi vai e-pasta adresi pasts@lrpv.gov.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Uzziņas par pakalpojumu

Informatīvais konsultants

Konsultante
pasts [at] lrpv.gov.lv