Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Nodrošinām pieeju informācijas resursiem intelektuālā īpašuma jomā, t.sk. grāmatām, periodiskiem izdevumiem, elektroniskiem izdevumiem, kā arī palīdzam klientam veikt meklējumus brīvpieejas patentu, preču zīmju un dizainparaugu u.c. datubāzēs.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Klientam ir jāierodas Patentu valdes bibliotēkā un jāreģistrējas par Patentu valdes bibliotēkas lietotāju. Interesents konsultāciju var saņemt klātienē, e-pastā vai piezvanot uz norādīto tālruņa numuru.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Normatīvie akti

Jums ir nodrošināta brīvpieeja Patentu valdes bibliotēkas krājumā esošajām grāmatām un periodiskajiem izdevumiem. Bibliotēkas lasītavā atrodama informācija par dažādu pasaules valstu rūpnieciskā īpašuma objektiem (izgudrojumiem, preču zīmēm, dizainparaugiem un lietderīgiem modeļiem), izdevumi par autortiesībām, kā arī vispārīga rakstura uzziņu literatūra un normatīvie akti attiecībā uz intelektuālo īpašumu.

Konsultējam par brīvpieejas patentu, preču zīmju un dizainparaugu u.c. datubāzēm. Tiek nodrošināta brīva pieeja bibliotēkas veidotajām un abonētajām datubāzēm.

Patentu valdes bibliotēkas lietošanas noteikumi

 

 

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Natālija Bogdanova

Patentu valdes bibliotēkas vadītāja
Natalija.Bogdanova [at] lrpv.gov.lv