Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Papildu aizsardzības sertifikātu piešķir uz produktu, kas ir "zāļu aktīvā viela vai aktīvo vielu kombinācija" un uz "augu aizsardzības līdzekļa aktīvo vielu vai aktīvo vielu kombināciju". Katram patenta īpašniekam uz vienu produktu piešķir tikai vienu sertifikātu. Sertifikāta pieteikuma iesniegšanas brīdī produktam jābūt aizsargātam ar Latvijā spēkā esošu patentu. Sertifikāta pieteikuma iesniegšanas brīdī produktam jābūt piešķirtai Latvijā derīgai tirdzniecības atļaujai. Minētajai atļaujai jābūt pirmajai atļaujai laist produktu tirgū kā zāles vai kā augu aizsardzības līdzekli Eiropas savienībā vai Eiropas ekonomiskajā zonā

Procesa apraksts

 1. Papildu aizsardzības sertifikāta pieteikuma iesniegšana
  Pieteikumā jābūt:
  1) Lūgumam piešķir papildu aizsardzības sertifikātu;
  2) pamatpatenta numuram un izgudrojuma nosaukumam;
  3) pirmās tirdzniecības atļaujas Latvijā kopijai, ar kuru identificēts produkts;
  4) produkta raksturojumam;
  5) dokumentam par pieteikuma maksas samaksu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Jāuzrāda Patentu valdes uzaicinājums ierasties pēc papildu aizsardzības sertifikāta.
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

 3. Papildu aizsardzības sertifikāta uzturēšanu spēkā
  Par papildu aizsardzības sertifikāta uzturēšanu spēkā maksājama ikgadēja maksa.

 4. Papildu aizsardzības sertifikāta īpašnieka maiņa
  Papildu aizsardzības sertifikāta (PAS) īpašniekam ir tiesības nodot PAS citai personai.
  Pēc tam, kad ir saņemts attiecīgs iesniegums, tiesību pāreju apliecinošs dokuments un samaksāta noteiktā maksa, Patentu valde ziņas par PAS īpašnieka maiņu ieraksta Patentu reģistrā un publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā, kā arī nosūta patenta īpašniekam paziņojumu par Patentu reģistrā izdarīto ierakstu.

 5. Papildu aizsardzības sertifikāta īpašnieka vārda, uzvārda, nosaukuma vai adreses maiņa
  Papildu aizsardzības sertifikāta (PAS) īpašnieks nekavējoties paziņo Patentu valdei par grozījumiem vai konstatētajām kļūdām ziņās, kas attiecas uz sertifikāta piešķiršanu, par īpašnieka nosaukuma maiņu vai par pārstāvja maiņu. Ja samaksāta noteiktā maksa, Patentu valde pieļaujamos grozījumus iekļauj Patentu reģistrā, paziņojumu par izdarītajiem grozījumiem publicē savā oficiālajā izdevumā un nosūta PAS īpašniekam. Ziņu iekļaušana reģistrā par pārstāvja iecelšanu un atcelšanu, grozījumi ziņās par pārstāvi, kā arī Patentu valdes pieļauto kļūdu labojumi tiek izdarīti bez maksas.

Maksājumi

PozīcijaCena
Patenta pieteikuma iesniegšana, papildu aizsardzības sertifikāta pieteikuma iesniegšana vai Eiropas patenta pieteikuma konversija (pārveide)120.00 EUR
Papildu aizsardzības sertifikāta uzturēšana spēkā par katru gadu no pirmā līdz piektajam gadam vai par katru patenta termiņa pagarinājuma gadu550.00 EUR

Piedāvājam tiešsaistes režīmā aizpildīt un pieteikt iesniegumu papildu aizsardzības sertifikāta piešķiršanai Latvijā

Tas ir ātrākais un vienkāršākais PAS pieteikuma iesniegšanas veids.

Pieteikuma aizpildīšanas procesā ir pieejamas norādes un skaidrojumi.

Lai aizpildītu un iesniegtu elektronisko pieteikumu, iesniedzējam jāautentificējas, izmantojot kādu no portāla Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem.

Pieteikuma aizpildīšanas procesu ir iespējams pārtraukt un, saglabājot savā datorā, turpināt jebkurā sev izdevīgā brīdī.

Pieteikumu ir iespējams aizpildīt un iesniegt 24 stundas diennaktī.

Par PAS pieteikšanu ir jāmaksā pakalpojuma maksa. Informācija par izmaksām: Izmaksas

Ja saskaraties ar tehnisku problēmu, lūdzam informēt Patentu valdi par gadījumiem, kad tehnisku iemeslu dēļ tiešsaistē neizdodas iesniegt pieteikumus. Piemēram, sistēma ilgi apstrādā datus vai e-pastā netiek saņemts rēķins. Lūdzam īsu situācijas aprakstu un ekrānuzņēmumu sūtīt uz e-pasta adresi pasts@lrpv.gov.lv (ekrānuzņēmumu var iegūt, uz klaviatūras nospiežot pogu PrintSc un e-pasta vēstulē nospiežot Ctrl+V). Patentu valdes darbinieks ar Jums sazināsies tuvākajā laikā. Papildu informācija - pa tālruni +37167099600.

Iesniegumu var iesniegt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu, E-adresi vai e-pastu: pasts@lrpv.gov.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Uzziņas par pakalpojumu

Informatīvais konsultants

Konsultante
pasts [at] lrpv.gov.lv