Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
Personu apliecinoši dokumenti

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Patentu valde

Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena9.00 - 16.00
 • Otrdiena9.00 - 16.00
 • Trešdiena9.00 - 16.00
 • Ceturtdiena9.00 - 16.00
 • Piektdiena9.00 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Patentu valde

Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena9.00 - 16.00
 • Otrdiena9.00 - 16.00
 • Trešdiena9.00 - 16.00
 • Ceturtdiena9.00 - 16.00
 • Piektdiena9.00 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Izgudrojuma patenta piešķiršana

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāiesniedz:
  1) Iesniegums patenta piešķiršanai;
  2) Izgudrojuma apraksts;
  3) Patenta viena vai vairākas pretenzijas;
  4) Zīmējumi, ja izgudrojuma aprakstā vai pretenzijā ir atsauces uz tiem;
  5) Patenta kopsavilkums;
  6) Dokuments par pieteikuma samaksu (sk. Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumus Nr. 723 "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis").
  Iesnieguma veidlapa patenta piešķiršanai pieejama Patentu valdē vai Patentu valdes mājaslapā www.lrpv.gov.lv.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Ja pieteikums atbilst prasībām, Patentu valde pieņem lēmumu par patenta piešķiršanu. Lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam. Pēc tam, kad pieteicējs ir samaksājis maksu par patenta publikāciju un reģistrāciju patentu reģistrā, Patentu valde pēc iespējas īsā laika posmā paziņojumu par patenta piešķiršanu publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā.
  Izgudrojuma patentu var saņemt atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

 3. Patenta īpašnieka maiņa
  Patenta īpašniekam ir tiesības nodot patentu citai personai kopā ar uzņēmumu vai tā daļu, kas izmanto šo patentu, vai neatkarīgi no tā.
  Pēc tam, kad ir saņemts attiecīgs iesniegums, tiesību pāreju apliecinošs dokuments un samaksāta noteiktā maksa, Patentu valde ziņas par patenta īpašnieka maiņu ieraksta patentu reģistrā un publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā, kā arī nosūta patenta īpašniekam paziņojumu par patentu reģistrā izdarīto ierakstu.

 4. Patenta īpašnieka datu maiņa (vārda, uzvārda, nosaukuma vai adreses maiņa)
  Patenta īpašnieks nekavējoties paziņo Patentu valdei par grozījumiem vai konstatētajām kļūdām ziņās, kas attiecas uz patenta piešķiršanu, par īpašnieka vārda (nosaukuma) maiņu vai par pārstāvja maiņu. Ja samaksāta noteiktā maksa, Patentu valde pieļaujamos grozījumus iekļauj patentu reģistrā, paziņojumu par izdarītajiem grozījumiem publicē savā oficiālajā izdevumā un nosūta patenta īpašniekam. Ziņu iekļaušana reģistrā par pārstāvja iecelšanu un atcelšanu, grozījumi ziņās par pārstāvi, kā arī Patentu valdes pieļauto kļūdu labojumi tiek izdarīti bez maksas.

 5. Patenta uzturēšana spēkā
  Par patenta uzturēšanu spēkā maksājama ikgadēja maksa.

Maksājumi

PozīcijaCena
Patenta pieteikuma iesniegšana, papildu aizsardzības sertifikāta pieteikuma iesniegšana vai Eiropas patenta pieteikuma konversija (pārveide)120.00 EUR
Katra turpmākā patenta pieteikumā iekļautā pretenzija, ja tā seko pēc desmitās pretenzijas20.00 EUR
Patenta piešķiršana un patenta publikācija90.00 EUR
Katra izgudrojuma apraksta un pretenziju lappuse, ja tā seko pēc desmitās lappuses patenta publikācijā un patentu reģistrā5.00 EUR

Piedāvājam tiešsaistes režīmā aizpildīt un iesniegt patenta pieteikumu Latvijā

Tas ir ātrākais un vienkāršākais patenta pieteikuma iesniegšanas veids.

Pieteikuma aizpildīšanas procesā ir pieejamas norādes un skaidrojumi.

Lai aizpildītu un iesniegtu elektronisko pieteikumu, iesniedzējam jāautentificējas, izmantojot kādu no portāla Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem.

Pieteikuma aizpildīšanas procesu ir iespējams pārtraukt un, saglabājot savā datorā, turpināt jebkurā sev izdevīgā brīdī.

Pieteikumu ir iespējams aizpildīt un iesniegt 24 stundas diennaktī.

Pirms pieteikuma iesniegšanas ieteicams pārliecināties, vai tāds pats vai līdzīgs izgudrojums jau nav patentēts: Patentu datubāzes.

Par patenta pieteikšanu ir jāmaksā pakalpojuma maksa. Informācija par izmaksām: Izmaksas.


Iesniegumu var iesniegt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu, E-adresi vai e-pastu, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Bankas rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Latvijas Republikas Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Šī tīmekļvietne ir daļa no portāla Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu