Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Izgudrojuma patenta piešķiršana

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāiesniedz:
  1) Iesniegums patenta piešķiršanai;
  2) Izgudrojuma apraksts;
  3) Patenta viena vai vairākas pretenzijas;
  4) Zīmējumi, ja izgudrojuma aprakstā vai pretenzijā ir atsauces uz tiem;
  5) Patenta kopsavilkums;
  6) Dokuments par pieteikuma samaksu (sk. Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumus Nr. 723 "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis").
  Iesnieguma veidlapa patenta piešķiršanai pieejama Patentu valdē vai Patentu valdes mājaslapā www.lrpv.gov.lv.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Ja pieteikums atbilst prasībām, Patentu valde pieņem lēmumu par patenta piešķiršanu. Lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam. Pēc tam, kad pieteicējs ir samaksājis maksu par patenta publikāciju un reģistrāciju patentu reģistrā, Patentu valde pēc iespējas īsā laika posmā paziņojumu par patenta piešķiršanu publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā.
  Izgudrojuma patentu var saņemt atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

 

Vai atradāt šajā lapā meklēto informāciju? Šī tīmekļa vietne ir daļa no portāla “Tava Eiropa”.

Sniedziet mums atsauksmes, izmantojot Eiropas Komisijas atsauksmju veidlapu. Atsauksme par kvalitāti

 

Maksājumi

Pozīcija Cena
Patenta pieteikuma iesniegšana, papildu aizsardzības sertifikāta pieteikuma iesniegšana vai Eiropas patenta pieteikuma konversija (pārveide) 120.00 EUR
Katra turpmākā patenta pieteikumā iekļautā pretenzija, ja tā seko pēc desmitās pretenzijas 20.00 EUR
Patenta piešķiršana un patenta publikācija 90.00 EUR
Katra izgudrojuma apraksta un pretenziju lappuse, ja tā seko pēc desmitās lappuses patenta publikācijā un patentu reģistrā 5.00 EUR

Piedāvājam tiešsaistes režīmā aizpildīt un iesniegt patenta pieteikumu Latvijā

Tas ir ātrākais un vienkāršākais patenta pieteikuma iesniegšanas veids.

Pieteikuma aizpildīšanas procesā ir pieejamas norādes un skaidrojumi.

Lai aizpildītu un iesniegtu elektronisko pieteikumu, iesniedzējam jāautentificējas, izmantojot kādu no portāla Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem.

Pieteikuma aizpildīšanas procesu ir iespējams pārtraukt un, saglabājot savā datorā, turpināt jebkurā sev izdevīgā brīdī.

Pieteikumu ir iespējams aizpildīt un iesniegt 24 stundas diennaktī.

Pirms pieteikuma iesniegšanas ieteicams pārliecināties, vai tāds pats vai līdzīgs izgudrojums jau nav patentēts: Patentu datubāzes.

Par patenta pieteikšanu ir jāmaksā pakalpojuma maksa. Informācija par izmaksām: Izmaksas.

Ja saskaraties ar tehnisku problēmu, lūdzam informēt Patentu valdi par gadījumiem, kad tehnisku iemeslu dēļ tiešsaistē neizdodas iesniegt pieteikumus. Piemēram, sistēma ilgi apstrādā datus vai e-pastā netiek saņemts rēķins. Lūdzam īsu situācijas aprakstu un ekrānuzņēmumu sūtīt uz e-pasta adresi pasts@lrpv.gov.lv (ekrānuzņēmumu var iegūt, uz klaviatūras nospiežot pogu PrintSc un e-pasta vēstulē nospiežot Ctrl+V). Patentu valdes darbinieks ar Jums sazināsies tuvākajā laikā. Papildu informācija - pa tālruni +37167099600.

Iesniegumu var iesniegt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu, E-adresi vai e-pastu pasts@lrpv.gov.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Uzziņas par pakalpojumu

Informatīvais konsultants

Konsultante
pasts [at] lrpv.gov.lv