Nozares ziņas
Sociālais tīkls facebook

Sociālo mediju monitorings un analīze par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem 

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) veica pētījumu, lai labāk izprastu intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) pārkāpumu apjomu un biežumu sociālajos medijos. 

Analīzes vajadzībām tika veikta datizrace četrās sociālo mediju platformās (Facebook, Twitter, Instagram un Reddit) sešās Eiropas valstīs (Vācijā, Spānijā, Francijā, Itālijā, Polijā un Zviedrijā) laikposmā no 2020. gada aprīļa līdz septembrim. Pētījumā tika izmantota metodika, kas balstīta uz sociālās izlūkošanas analīzi (SIA) un kvantitatīvo un kvalitatīvo analīzi. 

Izmantojot SIA, tika iegūti kopumā 3,9 miljoni sarunu saistībā ar tām preču kategorijām un zīmoliem, kas tika atlasītas, lai pārstāvētu fiziskās preces. No šīm fizisko preču kategorijām vislielākais sarunu daudzumus bija par rotaļlietām, parfimērijas izstrādājumiem un kosmētiku. Attiecībā uz digitālo saturu vislielākais sarunu skaits bija par filmām, mūziku un videospēlēm. 

Galvenie secinājumi: 

  • Pētījumā tika atklāts, ka 11 % no sarunām par fiziskām precēm, iespējams, varētu būt saistītas ar viltojumiem un 35 % no sarunām par digitālo saturu, iespējams, varētu būt saistītas ar pirātismu. Lai gan kvantitatīvā analīze tika veikta rūpīgi, pētījuma gaitā radās grūtības skaidri identificēt IĪT pārkāpumus. 

  • Viltotu fizisko preču izplatīšanā visbiežāk tiek izmantota platforma Instagram, kurā pielieto tādus pārdošanas modeļus, kādus jau izmanto īstie zīmoli. Preču kategoriju līmenī Instagram bija arī galvenā platforma sarunām par rotaļlietām, parfimērijas izstrādājumiem un kosmētiku, rotaslietām un apaviem. 

  • Attiecībā uz IĪT pārkāpumiem saistībā ar digitālo saturu atklājās cita situācija. Reddit kļuva īpaši svarīgs sarunām par filmām un televīzijas raidījumiem, bet Twitter guva priekšroku sarunām par mūziku un e-grāmatām. Šajās platformās pirātiskā satura nodrošinātāji ar pasīvām darbībām ļāva šo saturu izmantot un izplatīt.  

  • Savukārt Facebook platformā bija mazākais sarunu daudzums, ko varētu skaidrot ar efektīvu pieeju no platformas puses nelikumīga satura atklāšanai un dzēšanai. Tomēr to nevar apstiprināt ar pierādījumiem šajā ziņojumā, un patiesībā ir ļoti iespējams, ka Facebook nelielais reģistrēto sarunu skaits ir saistīts ar to, ka sarunas saistībā ar IĪT pārkāpumiem notiek privāti, nevis publiski. 

Pētījums apliecina, ka sociālo mediju platformas ir rīki atkārtotiem IĪT pārkāpumiem gan attiecībā uz fiziskām precēm, gan digitālo saturu. Turklāt šāda satura atklāšana ir sarežģīta dažādo un pastāvīgi mainīgo pieeju dēļ, ko izmanto viltoto preču un pirātiskā satura nodrošinātāji, kuri darbojas vairākās platformās, valodās un satura veidos. 

Plašāka informācija un dati pieejami šeit  

 

Informāciju sagatavoja: 

Karīna Breimane

Vecākā referente
Karina.Breimane [at] lrpv.gov.lv