Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ja nav mainījies preču zīmes reģistrācijas īpašnieks, bet ir izmaiņas tā vārdā (nosaukumā) un/vai adresē, zīmes īpašnieks iesniedz Patentu valdei iesniegumu par preču zīmes īpašnieka datu maiņas ierakstīšanu Preču zīmju reģistrā

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma par preču zīmes īpašnieka datu maiņu iesniegšana
  Jāiesniedz iesniegums (brīvā formā), kas ietver:
  1) lūgumu par īpašnieka datu maiņu preču zīmes reģistrācijā, norādot reģistrācijas numuru, kā arī atbilstošo pieteikuma numuru;
  2) ziņas, kas Preču zīmju reģistrā jāgroza, proti, reģistrācijas īpašnieka vārdu (nosaukumu) un adresi pašreizējā Reģistra ierakstā;
  3) ziņas, kas jāiekļauj Reģistrā, proti, reģistrācijas īpašnieka jauno vārdu (nosaukumu) un/vai adresi;
  4) ar vienu iesniegumu pietiek, pat ja izmaiņas attiecas uz vairāk nekā vienu reģistrāciju, ar noteikumu, ka iesniegumā ir norādīti visu attiecīgo reģistrāciju numuri.
  Pilnvaru iesniegumam pievieno, ja to iesniedz ar pilnvarotas personas starpniecību. Jāiesniedz pilnvaras oriģināls.
  Saskaņā ar Preču zīmju likuma 41. panta otro daļu par ziņu par nosaukuma maiņu iekļaušanu Preču zīmju reģistrā ir noteikta maksa. Ziņas par grozījumiem preču zīmes īpašnieka adresē Preču zīmju reģistrā tiek iekļautas bez maksas.

 2. Preču zīmes īpašnieka datu maiņa un publikācija
  Patentu valde pārbauda iesnieguma atbilstību Preču zīmju likuma 41. panta otrajai daļai, izdara grozījumus Preču zīmju reģistra ziņās, kas saistītas ar reģistrācijas īpašnieka vārda (nosaukuma) un/vai adreses maiņu.
  Informāciju par preču zīmes īpašnieka datu maiņu publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā.
  Preču zīmes reģistrācijas īpašniekam izsniedz izrakstu no Preču zīmju reģistra par preču zīmes īpašnieka datu maiņu; izrakstu izsniedz papīra vai elektroniskā formātā.
  Patentu valde var pieprasīt, lai tai tiktu iesniegti pierādījumi, ja ir pamats apšaubīt kādu iesnieguma ziņu ticamību.

Maksājumi

PozīcijaCena
Grozījuma/labojuma izdarīšana Preču zīmju reģistra ziņās (izņemot groz. preču zīmes īpašnieka adresē, ziņās par pārstāvja iecelš./atcelšanu vai ziņās par pārstāvi, kā arī maznozīmīgu pārrakstīšanās vai Patentu valdes pieļautu kļūdu labojumus)30.00 EUR

Piedāvājam tiešsaistes režīmā aizpildīt un iesniegt lūgumu mainīt preču zīmes īpašnieka datus (vārdu, uzvārdu vai nosaukumu) Latvijā. Šis piedāvājums neattiecas uz īpašnieka maiņu

Tas ir ātrākais un vienkāršākais īpašnieka datu maiņas veids.

Iesnieguma aizpildīšanas procesā ir pieejamas norādes un skaidrojumi.

Lai aizpildītu un iesniegtu elektronisko lūgumu, iesniedzējam jāautentificējas, izmantojot kādu no portāla Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem.

Pakalpojuma maksas summa tiešsaistes formā tiek aprēķināta automātiski, ņemot vērā arī piemērojamo atlaidi. 10% atlaide tiek piemērota tūlītējam maksājumam, izmantojot internetbankas.

Ja pieteicējs izvēlas nemaksāt maksu iesniegšanas brīdī, atlaide netiek piemērota.

Iesniegumu ir iespējams aizpildīt un iesniegt 24 stundas diennaktī.

Pieteikumā norādāmā informācija un pievienojamie materiāli:

 • ziņas, kas ļauj nepārprotami noteikt pieteicēju (preču zīmes īpašnieku). Adreses sadaļā ir jānorāda pieteicēja deklarētās dzīvesvietas adrese

Par preču zīmes īpašnieka datu maiņu (izņemot adreses maiņu) ir jāmaksā pakalpojuma maksa. Informācija par izmaksām: Izmaksas.

Lūdzam ņemt vērā, ka lūgumu mainīt preču zīmes īpašnieka datus var iesniegt tikai preču zīmes īpašnieks vai pārstāvis.

Ja saskaraties ar tehnisku problēmu, lūdzam informēt Patentu valdi par gadījumiem, kad tehnisku iemeslu dēļ tiešsaistē neizdodas iesniegt pieteikumus. Piemēram, sistēma ilgi apstrādā datus vai e-pastā netiek saņemts rēķins. Lūdzam īsu situācijas aprakstu un ekrānuzņēmumu sūtīt uz e-pasta adresi pasts@lrpv.gov.lv (ekrānuzņēmumu var iegūt, uz klaviatūras nospiežot pogu PrintSc un e-pasta vēstulē nospiežot Ctrl+V). Patentu valdes darbinieks ar Jums sazināsies tuvākajā laikā. Papildu informācija - pa tālruni +37167099600.

Šis rīks izveidots Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja Sadarbības fonda ietvaros.

Iesniegumu var iesniegt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu, E-adresi vai e-pasta adresi  pasts@lrpv.gov.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Uzziņas par pakalpojumu

Informatīvais konsultants

Konsultante
pasts [at] lrpv.gov.lv