(Nicas klasifikācijas 11. redakcija, kas ir spēkā ar 2017. gada 1. janvāri, 2021. gada versija)