Nacionālās reģistrācijas procedūras veidlapas

“Elektroniski aizpildāma veidlapa” – veidlapa, ko var aizpildīt elektroniski un pēc tam

  1. izdrukāt, parakstīt un iesniegt Patentu valdē papīra formā vai
  2. parakstīt ar elektronisko parakstu un atsūtīt uz Patentu valdes e-pasta adresi pasts@lrpv.gov.lv .

“Elektroniski aizpildāma veidlapa” nav tiešsaistē iesniegta veidlapa, atlaide netiek piemērota. Atlaide maksai 10% apmērā tiek piemērota iesniegumiem, kas ir iesniegti tiešsaistes režīmā, izmantojot e-pakalpojumu piedāvātās iespējas, un veicot tūlītēju samaksu, izmantojot speciālo tiešsaistes formu.

Iesniegums par dizainparauga reģistrāciju (pieejams e-pakalpojums)


Iesniegums par dizainparauga reģistrācijas atjaunošanu (pieejams e-pakalpojums)


Pilnvara pārstāvībai dizainparaugu lietvedības procedūrās


Dizainparauga nodošanas apliecība


Dizainparauga nodošanas akts


Kopienas dizainparauga reģistrācijas procedūras veidlapas

Kopienas dizainparaugs: Ceļš uz reģistrāciju


Starptautiskās reģistrācijas procedūras (Hāgas vienošanās Ženēvas akts) veidlapas

International Registration of Industrial Designs: Forms

Informācija par maksāšanas kārtībuDizainparaugu tipveida līgumi

Dizainparaugu tipveida līgumus ir izstrādājusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PĒTERSONA PATENTS” - ciešā sadarbībā ar Patentu valdi.

Piedāvātajiem līgumu paraugiem un tiem pievienotajiem ieteikumiem ir rekomendējošs raksturs. Līguma paraugi nav uzskatāmi par gataviem līgumiem. Priekšlikumi līgumu paraugu pilnveidei iesniedzami Patentu valdē Raiņa bulvārī 15, Rīgā, vai nosūtot tos uz elektronisko pastu pasts@lrpv.gov.lv.