Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
7
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Sagatavojam un izsniedzam izziņas vai izrakstus no Preču zīmju reģistra vai Dizainparaugu reģistra par rūpnieciskā īpašuma tiesību objektu aktuālo statusu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu pakalpojumu, jāiesniedz personas iesniegums brīvā formā un pēc priekšapmaksas rēķina saņemšanas jāveic pakalpojuma apmaksa.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Maksājumi

PozīcijaCena
izraksts no Preču zīmju reģistra vai Dizainparaugu reģistra (melnbalta izdruka no Patentu valdes datubāzes) par preču zīmes, kolektīvās zīmes, sertifikācijas zīmes vai dizainparauga aktuālo statusu1.89 EUR
izraksts no Preču zīmju reģistra vai Dizainparauga reģistra (krāsaina izdruka no Patentu valdes datubāzes) par preču zīmes, kolektīvās zīmes, sertifikācijas zīmes vai dizainparauga aktuālo statusu2.02 EUR
Reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšana42.69 EUR
Izraksta vai dokumenta kopijas caurauklošana un lapu numurēšana1.49 EUR
Izraksta pareizības apliecinājums1.49 EUR
Dokumenta kopijas apliecināšana1.48 EUR
Dokumenta melnbalta vai krāsaina A4 vai A3 formāta kopija, kuras sagatavošana saistīta ar dokumentu atlasi (viena lappuse)1.53 EUR
Dokumenta melnbalta vai krāsaina A4 vai A3 formāta kopija, kuras sagatavošana saistīta ar dokumentu atlasi (par katru nākamo lappusi)0.12 EUR
Sagatavotās informācijas nosūtīšana pa pastu (pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu nosūtīšanu pasūtītājam saskaņā ar sūtījuma piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem)0.60 EUR

Iesniegumu var iesniegt, izmantojot E-adresi vai e-pastu pasts@lrpv.gov.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Uzziņas par pakalpojumu

Informatīvais konsultants

Konsultante
pasts [at] lrpv.gov.lv