Patentu valdes bibliotēka veido specializētu intelektuālā īpašuma informācijas krājumu, veido elektronisko katalogu, apkopo informāciju un veido tiešsaistes un lokālos informācijas resursus, sniedz vispārējo uzziņu informāciju. Patentu valdes bibliotēkas lietošanas noteikumi.

Natālija Bogdanova

Patentu valdes bibliotēkas vadītāja
Natalija.Bogdanova [at] lrpv.gov.lv