Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Konsultācija ar patentpilnvarnieku

Pakalpojuma pieprasīšana

Intelektuālā īpašuma informācijas centrs

Krišjāņa Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena9.00 - 17.00
 • Otrdiena9.00 - 17.00
 • Trešdiena9.00 - 17.00
 • Ceturtdiena9.00 - 17.00
 • Piektdiena9.00 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Intelektuālā īpašuma informācijas centrs

Krišjāņa Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena9.00 - 17.00
 • Otrdiena9.00 - 17.00
 • Trešdiena9.00 - 17.00
 • Ceturtdiena9.00 - 17.00
 • Piektdiena9.00 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Ja klientam ir nepieciešams profesionāls juridisks padoms, kā un kur aizsargāt savu ideju, kā noslēgt licences līgumu vai pārdot īpašumtiesības u.tml, Intelektuālā īpašuma informācijas centrs koordinē 20 minūšu konsultāciju starp klientu un profesionālo patentpilnvarnieku.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu profesionālo patentpilnvarnieku bezmaksas konsultācijas plānotajās tikšanās dienās, interesentiem ir noteikti iepriekš jāpiesakās pakalpojumam pa tālruni vai e-pastu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek sniegts klātienē

Kā pareizi sagatavoties bezmaksas konsultācijai ar patentpilnvarnieku?

Intelektuālā īpašuma informācijas centrs organizē bezmaksas konsultācijas ar patentpilnvarnieku, kas profesionāli darbojas kādā no Latvijas  patentpilnvaroto aģentūrām. Ārvalstīs šis patentu informācijas centru pakalpojums zināms ar nosaukumu „Patentu klīnika” (patent clinic).

Intelektuālā īpašuma informācijas centrs šajā pakalpojumā darbojas kā koordinators. Bezmaksas konsultācijas ilgums ir 20-25 minūtes.

Šī pakalpojuma mērķis nav sniegt visu klientam interesējošo un nepieciešamo informāciju - to paveikt 20 minūšu laikā nav iespējams. Konsultāciju vēlams izmantot, lai noskaidrotu, piemēram, savas idejas aizsardzības iespējas, licences līgumu nepieciešamību un citus juridiska rakstura jautājumus, uz kuriem atbildi spēj sniegt kvalificēts intelektuālā īpašuma aizsardzības profesionālis. Konsultācijas laikā klientam ir iespējams nodibināt kontaktus un, ja nepieciešams, vienoties ar patentpilnvarnieku par tālāku sadarbību.

Līdzšinējā pieredze liecina, ka atsevišķi klienti konsultāciju laikā patentpilnvarniekam uzdod jautājumus, uz kuriem atbildi varētu sniegt informācijas centra speciālisti vai kurus iespējams noskaidrot Patentu valdes tīmekļa vietnē.

Lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu bezmaksas konsultācijai atvēlēto laiku, iesakām rūpīgi sagatavoties konsultācijai ar patentpilnvarnieku:

Pirms katra jauna izgudrojuma, preču zīmes vai dizainparauga pieteikuma iesniegšanas nepieciešams veikt meklējumu rūpnieciskā īpašuma objektu datubāzēs, lai pārliecinātos, ka risinājums nepārkāpj citas agrāk reģistrētas īpašumtiesības.

Informācijas pakalpojumu nodaļas speciālisti ik dienu piedāvā apmācības patentu, preču zīmju un dizainparaugu datubāzu izmantošanā, tomēr gadījumos, kad nepieciešams pieņemt lēmumu par izstrādājuma patentēšanu, par produkta izplatīšanu noteiktā teritorijā u.tml., informācijas meklējumus jāpasūta profesionāliem šī pakalpojuma sniedzējiem.

Pienācīgi sagatavojies klients konsultācijai atvēlēto laiku spēs izmantot daudz pilnvērtīgāk.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Intelektuālā īpašuma informācijas centrs

ic [at] lrpv.gov.lv
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33, 4. stāvs