Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Patentu valdes bibliotēka koordinē konsultāciju starp klientu un profesionālo patentpilnvarnieku. Konsultācijas laiks vienam klientam paredzēts līdz 30 minūtēm. Pakalpojums ir paredzēts privātpersonām un pašnodarbinātajiem, jaunuzņēmumiem un mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem u.c., kas vēlas saņemt juridiskas konsultācijas par patentiem, preču zīmēm un dizainparaugiem, tai skaitā par patentspēju izgudrojumiem, preču zīmes stiprumu un labākajām aizsardzības iespējām.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu profesionālo patentpilnvarnieku bezmaksas konsultācijas plānotajās tikšanās dienās, interesentiem ir noteikti iepriekš jāpiesakās pakalpojumam pa tālruni vai e-pastu.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek sniegts klātienē

Kā pareizi sagatavoties bezmaksas konsultācijai ar patentpilnvarnieku?

Patentu valde organizē bezmaksas konsultācijas ar patentpilnvarnieku, kas profesionāli darbojas kādā no Latvijas  patentpilnvaroto aģentūrām. Patentu valde šajā pakalpojumā darbojas kā koordinators. Bezmaksas konsultācijas ilgums ir līdz 30 minūtēm.

Šī pakalpojuma mērķis nav sniegt visu klientam interesējošo un nepieciešamo informāciju - to paveikt 30 minūšu laikā nav iespējams.

Pakalpojums ir paredzēts privātpersonām un pašnodarbinātajiem, jaunuzņēmumiem un mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem u.c., kas vēlas saņemt juridiskas konsultācijas par patentiem, preču zīmēm un dizainparaugiem, tai skaitā par patentspēju izgudrojumiem, preču zīmes stiprumu un labākajām aizsardzības iespējām. Konsultācijā arī būs iespējams uzdot citus juridiska rakstura jautājumus saistībā ar  līgumu slēgšanu, tiesību pārkāpumiem, tiesvedību, kā izvairīties no citu personu tiesību pārkāpšanas, kā izstrādāt patentu, preču zīmju un dizainparaugu pieteikumus iesniegšanai attiecīgajās nacionālajās un starptautiskajās iestādēs u.c., uz kuriem atbildi spēj sniegt kvalificēts intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības profesionālis. 

Līdzšinējā pieredze liecina, ka atsevišķi klienti konsultāciju laikā patentpilnvarniekam uzdod jautājumus, uz kuriem atbildi varētu sniegt Patentu valdes speciālisti vai kurus iespējams noskaidrot Patentu valdes tīmekļa vietnē.

Lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu bezmaksas konsultācijai atvēlēto laiku, iesakām rūpīgi sagatavoties konsultācijai ar patentpilnvarnieku:

Pirms katra jauna izgudrojuma, preču zīmes vai dizainparauga pieteikuma iesniegšanas nepieciešams veikt meklējumu rūpnieciskā īpašuma objektu datubāzēs, lai pārliecinātos, ka risinājums nepārkāpj citas agrāk reģistrētas īpašumtiesības.

Patentu valdes bibliotēka piedāvā apmācības patentu, preču zīmju un dizainparaugu datubāzu izmantošanā, tomēr gadījumos, kad nepieciešams pieņemt lēmumu par izstrādājuma patentēšanu, par produkta izplatīšanu noteiktā teritorijā u.tml., informācijas meklējumus jāpasūta profesionāliem patentpilnvarniekiem vai arī Patentu valdes ekspertiem.

Pienācīgi sagatavojies klients konsultācijai atvēlēto laiku spēs izmantot daudz pilnvērtīgāk.