Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Piedāvājam informāciju par intelektuālā īpašuma aizsardzības vispārīgiem jautājumiem, prasībām pieteikuma iesniegšanai rūpnieciskā īpašuma objektu aizsardzībai, izmaksām, meklēšanas iespējām utt. Šajos pakalpojumos netiek iekļautas juridiskas konsultācijas. Veicam individuālās apmācības par intelektuālā īpašuma informācijas resursu izmantošanu, kurām varat pieteikties iepriekš. Organizējam mācību seminārus par intelektuālā īpašuma aizsardzību, datubāzu izmantošanu u.c. jautājumiem.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Interesents konsultāciju var saņemt klātienē, e-pastā vai piezvanot uz norādīto tālruņa numuru. Ja klients ierodas Patentu valdes bibliotēkā, tad jāreģistrējas par Patentu valdes bibliotēkas lietotāju.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Saņemot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments / Bibliotēkas lasītāja karte.

Atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem par intelektuālā īpašuma aizsardzību ir iespējams saņemt Patentu valdē: gan klātienē, gan pa tālruni, gan e-pastā.

Iesniegumu var iesniegt, izmantojot E-adresi vai e-pastu: pasts@lrpv.gov.lv , ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.