Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Dizainparaugu meklējums

Pakalpojuma pieprasīšana

Intelektuālā īpašuma informācijas centrs

Krišjāņa Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena9.00 - 17.00
 • Otrdiena9.00 - 17.00
 • Trešdiena9.00 - 17.00
 • Ceturtdiena9.00 - 17.00
 • Piektdiena9.00 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Intelektuālā īpašuma informācijas centrs

Krišjāņa Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena9.00 - 17.00
 • Otrdiena9.00 - 17.00
 • Trešdiena9.00 - 17.00
 • Ceturtdiena9.00 - 17.00
 • Piektdiena9.00 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Ja Jūs esat izstrādājis oriģinālu dizainu, Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centrs piedāvā veikt informācijas meklējumu, lai noskaidrotu, vai identisks vai līdzīgs dizaina objekts jau nav reģistrēts iepriekš.
Dizainparaugu meklējums tiek veikts dažādu valstu un reģionālo iestāžu dizainparaugu datubāzēs. Pēc meklējuma veikšanas tiek sastādīta meklējuma rezultātu atskaite.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pirms pakalpojuma pieprasīšanas, interesentam vēlams noskaidrot meklējuma nosacījumus klātienē, e-pastā vai piezvanot pa tālruni: 67099600.

  Interesentam jāiesniedz iesniegums ar lūgumu veikt dizainparaugu meklējumu, pievienojot sava dizaina risinājuma attēlu (-us), uzrādot izstrādājuma nosaukumu; teritoriju (valstis), kurā plānota dizainparauga reģistrācija vai izplatīšana, kā arī zināmos konkurentus.
  Iesniegumu par meklējuma veikšanu var iesniegt klātienē, nosūtot pa pastu vai e-pastā.
  Nepieciešams sazināties ar meklējuma veicēju, lai precizētu meklējuma pieprasījumu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Dizainparaugu meklējuma rezultātu atskaiti var saņemt klātienē, e-pastā vai pa pastu. Papildus piedāvāta konsultācija par meklējuma rezultātiem klātienē vai pa tālruni.

Maksājumi

PozīcijaCena
dizainparauga meklējums dažādu valstu nacionālajās datubāzēs (viena valsts, viena datubāze, viens Lokarno klasifikācijas indekss)20.62 EUR
maksājums par katru papildus uzrādīto Lokarno klasifikācijas indeksu (papildus 25.1. apakšpunktā minētajai cenai)5.47 EUR
kopienas dizainparauga meklējums (viens Lokarno klasifikācijas indekss)59.96 EUR
maksājums par katru papildus uzrādīto Lokarno klasifikācijas indeksu (papildus 35.3. apakšpunktā minētajai cenai)10.42 EUR
dizainparauga meklējums vienā datubāzē atbilstoši dizainparauga īpašnieka datiem10.15 EUR

Iesniegumu var iesniegt, izmantojot E-adresi, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Uzziņas par pakalpojumu

Intelektuālā īpašuma informācijas centrs

ic [at] lrpv.gov.lv
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33, 4. stāvs