Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ja Jūs esat izstrādājis oriģinālu dizainu, Patentu valde piedāvā veikt informācijas meklējumu, lai noskaidrotu, vai identisks vai līdzīgs dizaina objekts jau nav reģistrēts iepriekš.
Dizainparaugu meklējums tiek veikts dažādu valstu un reģionālo iestāžu dizainparaugu datubāzēs.

Pirms pakalpojuma pieprasīšanas interesentam vēlams noskaidrot meklējuma nosacījumus klātienē, e-pastā: pasts@lrpv.gov.lv vai piezvanot pa tālruni: 67099600.

Pēc meklējuma veikšanas tiek sastādīta meklējuma rezultātu atskaite.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Interesentam jāiesniedz iesniegums ar lūgumu veikt dizainparaugu meklējumu, pievienojot sava dizaina risinājuma attēlu (-us), uzrādot izstrādājuma nosaukumu; teritoriju (valstis), kurā plānota dizainparauga reģistrācija vai izplatīšana, kā arī zināmos konkurentus.
    Iesniegumu par meklējuma veikšanu var iesniegt klātienē, nosūtot pa pastu vai e-pastā.
    Nepieciešams sazināties ar meklējuma veicēju, lai precizētu meklējuma pieprasījumu.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Dizainparaugu meklējuma rezultātu atskaiti var saņemt klātienē, e-pastā vai pa pastu. Papildus piedāvāta konsultācija par meklējuma rezultātiem klātienē vai pa tālruni.

Maksājumi

PozīcijaCena
dizainparauga meklējums dažādu valstu nacionālajās datubāzēs (viena valsts, viena datubāze, viens Lokarno klasifikācijas indekss)20.62 EUR
maksājums par katru papildus uzrādīto Lokarno klasifikācijas indeksu (papildus 25.1. apakšpunktā minētajai cenai)5.47 EUR
kopienas dizainparauga meklējums (viens Lokarno klasifikācijas indekss)59.96 EUR
maksājums par katru papildus uzrādīto Lokarno klasifikācijas indeksu (papildus 35.3. apakšpunktā minētajai cenai)10.42 EUR
dizainparauga meklējums vienā datubāzē atbilstoši dizainparauga īpašnieka datiem10.15 EUR

Iesniegumu var iesniegt, izmantojot E-adresi vai e-pastu: pasts@lrpv.gov.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.