Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Preču zīmju tiesības ir stingri teritoriālas. Zīme jāreģistrē katrā valstī, kurā grib to aizsargāt. Ar vienu preču zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikumu preču zīmes pieteicējs var nodrošināt preču zīmei aizsardzību vairāk nekā 120 pasaules valstīs. Lai pieteiktu preču zīmi starptautiskajai reģistrācijai, preču zīmei ir jābūt reģistrētai vai pieteiktai reģistrācijai Latvijā. Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautiskajā birojā reģistrētas preču zīmes ir spēkā 10 gadus un var tikt atjaunotas uz 10 gadiem attiecīgi samaksājot starptautiskās reģistrācijas noteikumos noteiktās nodevas.
Par preču zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikšanu, reģistrāciju un citām ar starptautisko reģistrāciju saistītām darbībām maksājamo summu Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijai var aprēķināt, izmantojot kalkulatoru: https://madrid.wipo.int/feecalcapp/ .

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Persona, kas kārto preču zīmes starptautiskās reģistrācijas procedūru, tai nepieciešamos dokumentus iesniedz pēc savas izvēles angļu (vai franču) valodā. Par preču zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikšanu, reģistrāciju un citām ar starptautisko reģistrāciju saistītām darbībām maksā starptautiskās reģistrācijas noteikumos un Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautiskais birojs pēc preču zīmes ierakstīšanas savā reģistrā pieteicējam nosūta reģistrācijas sertifikātu.

Maksājumi

PozīcijaCena
Preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikuma sagatavošana atbilstoši pieteicēja iesniegtajiem datiem un nosūtīšana uz Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautisko biroju81.00 EUR
Dokumentu sagatavošana un nosūtīšana uz Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautisko biroju, ja dokumentus iesniedz ar Patentu valdes starpniecību40.00 EUR

Starptautiskās reģistrācijas pieteikuma veidlapa WIPO tīmekļa vietnē: https://www.wipo.int/madrid/en/docs/form_mm2.docx

Iesniegumu var iesniegt, izmantojot E-adresi vai e-pasta adresi pasts@lrpv.gov.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Uzziņas par pakalpojumu

Informatīvais konsultants

Konsultante
pasts [at] lrpv.gov.lv