Lietas izskatīšanas sastāva priekšsēdētājs izcelts treknrakstā.