Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Kad patents ir piešķirts, lai tas darbotos un to uzturētu spēkā, katru gadu ir jāmaksā patenta uzturēšanas maksa. Ja uzturēšanas maksa netiek maksāta – beidzas patenta aizsardzība. Regulāri maksājot uzturēšanas maksas, patenta īpašnieka izņēmuma tiesības, komerciāli izmantot izgudrojumu, ilgst līdz 20 gadiem no pieteikuma iesniegšanas datuma. Pēc pamatpatenta darbības termiņa beigām darboties sāk piešķirtais papildu aizsardzības sertifikāts. Maksu par uzturēšanu spēkā uzskata par samaksātu, ja tā samaksāta līdz kārtējā maksājuma gada tā mēneša beigām, kurā iekrīt pieteikuma datums. Ja papildu aizsardzības sertifikāta darbības pēdējais gads nav pilns, maksa par to maksājama kā par pilnu gadu. Darbības piešķirtā patenta vai papildu aizsardzības sertifikāta uzturēšanai spēkā un atjaunošanai uz jaunu aizsardzības periodu tiek iekļautas Patentu reģistrā, kuru uztur Patentu valde.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Ātrākais un vienkāršākais patenta spēkā uzturēšanas veids ir patenta spēkā uzturēšanu veikt tiešsaistē, izmantojot e-pakalpojumu Patentu valdes tīmekļvietnē.
  Ja netiek izmantots e-pakalpojums, tad ir jāpieprasa priekšapmaksas rēķins Patentu valdei.
  Ja maksa noteiktajā termiņā nav samaksāta, bet patenta īpašnieks maksu kopā ar papildmaksu samaksā turpmāko sešu mēnešu laikā, patentu uzskata par uzturētu spēkā. Papildmaksa ir 25 procenti no maksas, kura nav samaksāta.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Par patenta statusu var pārliecināties Patentu valdes uzturētajā datu bāzē Patentu valdes tīmekļvietnē http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/patent/search

  Ja sešu mēnešu laikā pēc noteiktā termiņā maksa un papildmaksa nav samaksātas, Patentu valde patenta īpašniekam vai viņa pārstāvim nosūta paziņojumu par patenta vai papildu aizsardzības sertifikāta atzīšanu par spēkā neesošu, kā arī šīs ziņas publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā.

Vai atradāt šajā lapā meklēto informāciju? Šī tīmekļa vietne ir daļa no portāla “Tava Eiropa”.

Sniedziet mums atsauksmes, izmantojot Eiropas Komisijas atsauksmju veidlapu. Atsauksme par kvalitāti

Maksājumi

Pozīcija Cena
par trešo gadu 90.00 EUR
par ceturto gadu 120.00 EUR
par piekto gadu 140.00 EUR
par sesto gadu 160.00 EUR
par septīto gadu 180.00 EUR
par astoto gadu 220.00 EUR
par devīto gadu 270.00 EUR
par katru gadu no desmitā līdz piecpadsmitajam gadam 320.00 EUR
par katru gadu no sešpadsmitā līdz divdesmitajam gadam 420.00 EUR
Papildu aizsardzības sertifikāta uzturēšana spēkā par katru gadu no pirmā līdz piektajam gadam vai par katru patenta termiņa pagarinājuma gadu 550.00 EUR

Piedāvājam tiešsaistes režīmā veikt patenta spēkā uzturēšanu

Tas ir ātrākais un vienkāršākais patenta spēkā uzturēšanas veids.

Iesnieguma aizpildīšanas procesā ir pieejamas norādes un skaidrojumi.

Lai aizpildītu un iesniegtu elektronisko pieteikumu, iesniedzējam jāautentificējas, izmantojot kādu no portāla Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem.

Pieteikuma aizpildīšanas procesu ir iespējams pārtraukt un, saglabājot savā datorā, turpināt jebkurā sev izdevīgā brīdī.

Pieteikumu ir iespējams aizpildīt un iesniegt 24 stundas diennaktī.

Informācija par izmaksām: Izmaksas.

Ja saskaraties ar tehnisku problēmu, lūdzam informēt Patentu valdi par gadījumiem, kad tehnisku iemeslu dēļ tiešsaistē neizdodas iesniegt pieteikumus. Piemēram, sistēma ilgi apstrādā datus vai e-pastā netiek saņemts rēķins. Lūdzam īsu situācijas aprakstu un ekrānuzņēmumu sūtīt uz e-pasta adresi pasts@lrpv.gov.lv (ekrānuzņēmumu var iegūt, uz klaviatūras nospiežot pogu PrintSc un e-pasta vēstulē nospiežot Ctrl+V). Patentu valdes darbinieks ar Jums sazināsies tuvākajā laikā. Papildu informācija - pa tālruni +37167099600.

Iesniegumu var iesniegt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu, E-adresi vai e-pastu pasts@lrpv.gov.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Informatīvais konsultants

Konsultante
pasts [at] lrpv.gov.lv