Informācija par Patentu valdes nomātajiem nekustamajiem īpašumiem Patentu valdes funkciju nodrošināšanai:

Adrese

Kopējā nekustamā īpašuma platība, m2

Rīga, Citadeles iela 7/70

3385 m2

Rīga, Raiņa bulvāris 15

335,90 m2

Rīga, K.Valdemāra iela 33

109,18 m2

Patentu valdei nepieder nekustamais īpašums, kas tiek iznomāts.