Informācija par Patentu valdes nomātajiem nekustamajiem īpašumiem Patentu valdes funkciju nodrošināšanai:

Adrese

Kopējā nekustamā īpašuma platība, m2

Rīga, Raiņa bulvāris 15

766,10 m2

Rīga, K.Valdemāra iela 33

109,18 m2

Patentu valdei nepieder nekustamais īpašums, kas tiek iznomāts.