Patents

Kas ir izgudrojums?

Izgudrojums ir tehniskas jaunrades rezultāts, kam ir kāds praktisks pielietojums, tas ir tehniskas problēmas tehnisks risinājums. Izgudrojums var būt ierīce, paņēmiens, viela vai bioloģisks materiāls.

Kas ir patents?

Mūsdienās terminu „patents” parasti lieto, to attiecinot uz tiesībām, kas piešķirtas kādam, kurš izgudrojis kādu jaunu un lietderīgu procesu, ierīci, materiālu vai vielu kompozīciju. Patents ir intelektuālā īpašuma veids, kas aizsargā tehniskās jaunrades produktus.

Patents ir izņēmuma tiesību kopums, ko, apmaiņā pret izgudrojuma publicēšanas pienākumu, uz noteiktu laika periodu izgudrotājam vai tā tiesību pārņēmējam piešķir jebkura suverēna valsts. Patents sniedz tā īpašniekam tiesības aizliegt citiem izgatavot, izmantot vai pārdot izgudrojumu konkrētās valsts teritorijā.

Jebkuram citam, kurš vēlas izmantot izgudrojumu komerciāliem nolūkiem laikā, kamēr tas ir aizsargāts ar patentu, ir jāprasa atļauja (licence) patenta īpašniekam un potenciāli jāmaksā tam licences maksa. Parasti, ja patents tiek uzturēts spēkā, regulāri maksājot uzturēšanas maksas, patenta īpašnieka izņēmuma tiesības, komerciāli izmantot izgudrojumu, ilgst līdz 20 gadiem no pieteikuma iesniegšanas datuma.

Patenta piešķiršanas procedūra, prasības patenta pieteicējam un izņēmuma tiesību apmērs dažādās valstīts ir atšķirīgs, to nosaka katras valsts normatīvie akti un starptautiskās vienošanās.