Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Patentu valde sadarbībā ar Eiropas Patentu iestādi sniedz iespēju Latvijas patentu pieteicējiem, kuri iesnieguši nacionālo patenta pieteikumu, bez maksas veikt patentmeklējumu un saņemt starptautiski atzītu eksperta atzinumu par savu izgudrojumu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Prasību veikt patentmeklējumu var iesniegt elektroniski vienlaikus ar patenta pieteikuma iesniegšanu tiešsaistē, veicot atzīmi tiešsaistes formā. Iesniegumu patentmeklējuma veikšanai var iesniegt arī atsevišķi pēc patentpieteikuma iesniegšanas, bet ne vēlāk kā 2 mēnešus pēc paziņojuma par patenta pieteikuma datuma piešķiršanu paziņošanas dienas vai ne vēlāk kā 3 mēnešus no patenta pieteikuma datuma.

  Iesniegumā norāda:
  - ziņas par pieteicēju(-iem) (fiziskai personai – vārds, uzvārds, adrese, pasta indekss, valsts kods, juridiskai personai – uzņēmuma nosaukums, adrese, pasta indekss, valsts kods un e-pasta adrese);
  - ziņas par pārstāvi, ja iesniegumu iesniedz pārstāvis – vārds, uzvārds, adrese, valsts kods, pārstāvja (ja nav profesionālais patentpilnvarnieks) pilnvaras dati, e-pasta adrese;
  - kategoriju, kurai pieteicējs pieder saskaņā ar Patentu valdes Nolikuma par patentmeklējuma veikšanu 14. punktu.


  Iesniegumu paraksta pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu pieteicējs vai tā pārstāvis, norādot vārdu, uzvārdu un, ja nepieciešams, ieņemamo amatu.

 2. Pieteikuma atbilstības pārbaude
  Patentu valde izvērtē pieteikuma atbilstību Nolikuma par patentmeklējuma veikšanu prasībām, un rakstiski informē pieteicēju, vai patenta pieteikums atbilst patentmeklējuma veikšanas kritērijiem.

 3. Tulkojuma iesniegšana
  Lai saņemtu patentmeklējuma ziņojumu un rakstisko atzinumu 9 mēnešu laikā no patenta pieteikuma datuma, pieteicējs pēc Patentu valdes uzaicinājuma 2 mēnešu laikā pēc Patentu valdes paziņojuma par patenta pieteikuma atbilstību patentmeklējuma veikšanai saņemšanas, bet ne vēlāk kā 4 mēnešus no patenta pieteikuma datuma, Patentu valdē iesniedz patenta pieteikuma (pretenziju, apraksta, kopsavilkuma un zīmējumu, ja tādi ir) tulkojumu angļu valodā. Pieteicējs pats ir atbildīgs par sekām, kas izriet no patenta pieteikuma kļūdaina tulkojuma.

 4. Pakalpojuma saņemšana
  Patentu valde patenta pieteikumu nosūta Eiropas Patentu iestādei (EPO) patentmeklējuma veikšanai un par nosūtīšanas faktu informē pieteicēju vai tā pārstāvi, nosūtot paziņojumu.

  Patentu valde 10 darba dienu laikā pēc patentmeklējuma ziņojuma, kuram pievienots rakstiskais atzinums un citi materiāli, saņemšanas dienas tos nosūta pieteicējam vai tā pārstāvim.

Piedāvājam tiešsaistes režīmā iesniegt prasību veikt patentmeklējumu vienlaikus ar patenta pieteikuma iesniegšanu, veicot atzīmi tiešsaistes formā.

Tas ir ātrākais un vienkāršākais patenta pieteikuma iesniegšanas veids.

Pieteikuma aizpildīšanas procesā ir pieejamas norādes un skaidrojumi.

Lai aizpildītu un iesniegtu elektronisko pieteikumu, iesniedzējam jāautentificējas, izmantojot kādu no portāla Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem.

Pieteikuma aizpildīšanas procesu ir iespējams pārtraukt un, saglabājot savā datorā, turpināt jebkurā sev ērtā brīdī.

Pieteikumu ir iespējams aizpildīt un iesniegt 24 stundas diennaktī.

Pirms pieteikuma iesniegšanas ieteicams pārliecināties, vai tāds pats vai līdzīgs izgudrojums jau nav patentēts: Patentu datubāzes.

Par patenta pieteikšanu ir jāmaksā pakalpojuma maksa. Informācija par izmaksām: Izmaksas.

Ja saskaraties ar tehnisku problēmu, lūdzam informēt Patentu valdi par gadījumiem, kad tehnisku iemeslu dēļ tiešsaistē neizdodas iesniegt pieteikumus. Piemēram, sistēma ilgi apstrādā datus vai e-pastā netiek saņemts rēķins. Lūdzam īsu situācijas aprakstu un ekrānuzņēmumu sūtīt uz e-pasta adresi pasts@lrpv.gov.lv (ekrānuzņēmumu var iegūt, uz klaviatūras nospiežot pogu PrintSc un e-pasta vēstulē nospiežot Ctrl+V). Patentu valdes darbinieks ar Jums sazināsies tuvākajā laikā. Papildu informācija - pa tālruni +37167099600.

Iesniegumu var iesniegt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu, E-adresi vai e-pasta adresi pasts@lrpv.gov.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Uzziņas par pakalpojumu

Informatīvais konsultants

Konsultante
pasts [at] lrpv.gov.lv