Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Patentu valde

Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena9.00 - 16.00
 • Otrdiena9.00 - 16.00
 • Trešdiena9.00 - 16.00
 • Ceturtdiena9.00 - 16.00
 • Piektdiena9.00 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Patentu valde sadarbībā ar Eiropas Patentu iestādi sniedz iespēju Latvijas patentu pieteicējiem, kuri iesnieguši nacionālo patenta pieteikumu, bez maksas veikt patentmeklējumu un saņemt starptautiski atzītu eksperta atzinumu par savu izgudrojumu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Prasību veikt patentmeklējumu var iesniegt vienlaikus ar patenta pieteikuma iesniegšanu tiešsaistē, veicot atzīmi tiešsaistes formā. Iesniegumu patentmeklējuma veikšanai var iesniegt arī atsevišķi pēc patentpieteikuma iesniegšanas, bet ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc paziņojuma par patenta pieteikuma datuma piešķiršanu saņemšanas dienas vai ne vēlāk kā 2 mēnešus no patenta pieteikuma datuma.

  Iesniegumā norāda:
  - ziņas par pieteicēju(-iem) (fiziskai personai – vārds, uzvārds, adrese, pasta indekss, valsts kods, juridiskai personai – uzņēmuma nosaukums, adrese, pasta indekss, valsts kods un e-pasta adrese);
  - ziņas par pārstāvi, ja iesniegumu iesniedz pārstāvis – vārds, uzvārds, adrese, valsts kods, pārstāvja pilnvaras dati, e-pasta adrese;
  - kategoriju, kurai pieteicējs pieder saskaņā ar Patentu valdes Nolikuma par patentmeklējuma veikšanu 13.punktu,
  - iemeslu, kāpēc tiek prasīts patentmeklējums.

  Iesniegumu paraksta pieteicējs vai tā pārstāvis, norādot vārdu, uzvārdu un, ja nepieciešams, ieņemamo amatu. Paraksts var būt oriģināls vai faksimils, par tā izmantošanu atbild parakstošā persona.

 2. Pieteikuma atbilstības pārbaude
  Patentu valde izvērtē pieteikuma atbilstību Nolikuma par patentmeklējuma veikšanu prasībām, un rakstiski informē pieteicēju, vai patenta pieteikums atbilst patentmeklējuma veikšanas kritērijiem.

 3. Tulkojuma iesniegšana
  Lai saņemtu patentmeklējuma ziņojumu un rakstisko atzinumu 9 mēnešu laikā no patenta pieteikuma datuma, pieteicējs pēc Patentu valdes uzaicinājuma divu mēnešu laikā pēc Patentu valdes paziņojuma par patenta pieteikuma atbilstību patentmeklējuma veikšanai saņemšanas, bet ne vēlāk kā četrus mēnešus no patenta pieteikuma datuma, Patentu valdē iesniedz patenta pieteikuma (pretenziju, apraksta, kopsavilkuma un zīmējumu, ja tādi ir) tulkojumu angļu valodā. Pieteicējs pats ir atbildīgs par sekām, kas izriet no kļūdaina patenta pieteikuma tulkojuma.

 4. Pakalpojuma saņemšana
  Patentu valde patenta pieteikumu nosūta Eiropas Patentu iestādei (EPO) patentmeklējuma veikšanai un par nosūtīšanas faktu informē pieteicēju vai tā pārstāvi, nosūtot paziņojumu.

  Patentu valde 5 darba dienu laikā pēc patentmeklējuma ziņojuma, kuram pievienots rakstiskais atzinums un citi materiāli, saņemšanas dienas tos nosūta pieteicējam vai tā pārstāvim.

Iesniegumu var iesniegt arī klātienē, pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu