Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pretendents, ja ir nokārtojis profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmenu, divu mēnešu laikā iesniedz Patentu valdē iesniegumu par ziņu iekļaušanu profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā.

Ja profesionālajam patentpilnvarniekam ir nepieciešams veikt grozījumus profesionālo patentpilnvarnieku saraksta ziņās par sevi, tad profesionālajam patentpilnvarniekam ir jāiesniedz iesniegums Patentu valdē ar lūgumu veikt grozījumus profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā, norādot grozāmo informāciju un pievienojot nepieciešamos dokumentus.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāiesniedz:
  - iesniegums par ziņu (vai grozījumu ziņās) iekļaušanu sarakstā;
  - ja nepieciešams veikt grozījumus saistībā ar civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises spēkā esamības termiņu, nepieciešams iesniegt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju.
  Ja tiek mainīta cita informācija, nepieciešams iesniegt dokumentus, kas apliecina informācijas patiesumu, izņemot prakses vietas adreses un kontaktinformācijas gadījumā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Patentu valdes direktora lēmuma pieņemšana un nosūtīšana elektroniski vai uz pretendenta norādīto adresi notiek piecu darbdienu laikā. Grozījumi saraksta ziņās tiek publicēti Patentu valdes tīmekļvietnē vienas darbdienas laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

Maksājumi

PozīcijaCena
Grozījumu izdarīšana profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā15.66 EUR

Iesniegumu var iesniegt, izmantojot E-adresi vai e-pastu pasts@lrpv.gov.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22