Patentēt vairāk nekā vienā valstī var trīs veidos:

  • vienā dienā iesniegt patenta pieteikumus visu valstu patentu iestādēs;
  • iesniegt pirmo pieteikumu vienas valsts patentu iestādē un 12 mēnešu laikā citu valstu iestādēs;
  • iesniegt pirmo pieteikumu vienas valsts patentu iestādē un 12 mēnešu laikā iesniegt starptautisko (PCT) patenta pieteikumu(variants - uzreiz sniegt starptautisko pieteikumu);

Procedūras izvēli pamatā nosaka:

  • patentējamā izgudrojuma potenciālais tirgus;
  • izgudrojuma "gatavības" pakāpe;
  • finanšu pieejamība.

Visbiežāk izmanto starptautiskā pieteikuma (PCT) procedūru: 

  • patentēšanas procedūras sākumstadija vienlaikus daudzās valstīs;
  • atliek svarīgus finansiālus lēmumus saistībā ar patentēšanu ārvalstīs uz vēlāku laiku;
  • sniedz labu pamatojumu šo lēmumu pieņemšanai.