Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Preču zīmju meklējums ieteicams, lai:
• pirms preču zīmes reģistrācijas pārliecinātos, ka noteiktā teritorijā netiek pārkāptas citas agrāk reģistrētas preču zīmes īpašnieka tiesības
• atrastu datus par konkurentiem un to darbības jomām.

Preču zīmju meklējums tiek veikts dažādu valstu un reģionālo iestāžu preču zīmju datubāzēs.
Pirms pakalpojuma pieprasīšanas interesentam vēlams noskaidrot meklējuma nosacījumus klātienē, e-pastā: pasts@lrpv.gov.lv vai piezvanot pa tālruni: 67099600.
Pēc meklējuma veikšanas tiek sastādīta meklējuma rezultātu atskaite.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Interesentam jāiesniedz iesniegums ar lūgumu veikt preču zīmju meklējumu, uzrādot apzīmējumu; preču un/vai pakalpojumu sarakstu (Nicas klasifikācija klasi (-es)); teritoriju (valstis), kurā plānota preču zīmes reģistrācija vai preču izplatīšana, kā arī zināmos konkurentus.
    Iesniegumu par meklējuma veikšanu var iesniegt klātienē, nosūtot pa pastu vai e-pastā.
    Nepieciešams sazināties ar meklējuma veicēju, lai precizētu meklējuma pieprasījumu.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Klients atskaiti par preču zīmju meklējumu var saņemt klātienē, pa pastu vai e-pastā. Papildus piedāvāta konsultācija par meklējuma rezultātiem klātienē vai pa tālruni.

Maksājumi

PozīcijaCena
preču zīmes meklējums vārdiski identiskai vai līdzīgai preču zīmei (līdz 3 Nicas klasifikācijas klasēm)20.76 EUR
maksājums par katrām 9 papildus uzrādītām Nicas klasifikācijas klasēm (papildus 29.1. apakšpunktā minētajai cenai)5.34 EUR
preču zīmes meklējums grafiski līdzīgai vai identiskai preču zīmei (1 Nicas klasifikācijas klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas indeksiem)30.38 EUR
kombinētas preču zīmes meklējums identiskai vai līdzīgai preču zīmei (1 Nicas klasifikācijas klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas indeksiem)40.90 EUR
maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas klasi (papildus 29.3 un 29.4. apakšpunktā minētajām cenām)5.34 EUR
preču zīmes meklējums vārdiski identiskai vai līdzīgai preču zīmei vienas valsts datubāzē (līdz 3 Nicas klasifikācijas klasēm)20.76 EUR
maksājums par katrām 9 papildus uzrādītām Nicas klasifikācijas klasēm (papildus 30.1. apakšpunktā minētajai cenai)5.34 EUR
preču zīmes meklējums grafiski līdzīgai vai identiskai preču zīmei vienas valsts datubāzē (1 Nicas klasifikācijas klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas indeksiem)30.38 EUR
kombinētas preču zīmes meklējums identiskai vai līdzīgai preču zīmei vienas valsts datubāzē (1 Nicas klasifikācijas klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas indeksiem)39.97 EUR
maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas klasi (papildus 30.3. un 30.4. apakšpunktā minētajām cenām)4.80 EUR
preču zīmes meklējums vārdiski identiskai vai līdzīgai preču zīmei (līdz 3 Nicas klasifikācijas klasēm)20.76 EUR
maksājums par katrām 9 papildus uzrādītām Nicas klasifikācijas klasēm (papildus 31.1. apakšpunktā minētajai cenai)5.07 EUR
preču zīmes meklējums grafiski līdzīgai vai identiskai preču zīmei (1 Nicas klasifikācijas klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas indeksiem)30.38 EUR
kombinētas preču zīmes meklējums identiskai vai līdzīgai preču zīmei (1 Nicas klasifikācijas klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas indeksiem)39.97 EUR
maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas klasi (papildus 31.3. un 31.4. apakšpunktā minētajām cenām)5.07 EUR
preču zīmes meklējums vārdiski identiskai vai līdzīgai preču zīmei (līdz 3 Nicas klasifikācijas klasēm)30.38 EUR
maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas klasi (papildus 32.1. apakšpunktā minētajai cenai)5.07 EUR
preču zīmes meklējums grafiski identiskai vai līdzīgai preču zīmei (1 Nicas klasifikācijas klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas indeksiem)39.97 EUR
kombinētas preču zīmes meklējums identiskai vai līdzīgai preču zīmei (viena Nicas klasifikācijas klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas indeksiem)59.97 EUR
maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas klasi (papildus 32.3. un 32.4. apakšpunktā minētajām cenām)9.60 EUR
preču zīmes meklējums atbilstoši preču zīmes pieteicēja vai īpašnieka datiem vienā datubāzē10.38 EUR
vispārīgas informācijas meklējums par preču zīmes apzīmējumu (piemēram, izcelsme, izplatība, lietošana u. c.) vienā datubāzē15.17 EUR
preču zīmes monitorings vienā valstī (reizi mēnesī, vienā datubāzē, vienā Nicas klasifikācijas klasē)10.38 EUR
maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas klasi (papildus 33.3. apakšpunktā minētajai cenai)2.66 EUR

Ja Jūs esat izstrādājis preču zīmi, mēs piedāvājam veikt meklējumu, lai noskaidrotu, vai identiska vai līdzīga preču zīme jau nav reģistrēta iepriekš.

Mēs piedāvājam vārdisku, grafisku, kombinētu preču zīmju meklējumus pēc preču zīmē attēlotiem elementiem, numura, īpašnieka, kā arī pēc citiem kritērijiem. Saskaņā ar klienta vēlmēm pēc nepieciešamības preču zīmju meklējumus veicam Eiropas Savienības, starptautiskajā un dažādu valstu nacionālajās preču zīmju datubāzēs.

Pēc preču zīmes meklējuma veikšanas sagatavojam atskaiti.

Mēs nesniedzam atzinumu par to, vai Jūsu preču zīme ir reģistrējama. Lai to noskaidrotu, nepieciešams vērsties pie patentpilnvarnieka.

Iesniegumu var iesniegt, izmantojot E-adresi vai e-pastu: pasts@lrpv.gov.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22