Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Preču zīmju meklējums

Pakalpojuma pieprasīšana

Intelektuālā īpašuma informācijas centrs

Krišjāņa Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena9.00 - 17.00
 • Otrdiena9.00 - 17.00
 • Trešdiena9.00 - 17.00
 • Ceturtdiena9.00 - 17.00
 • Piektdiena9.00 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Intelektuālā īpašuma informācijas centrs

Krišjāņa Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena9.00 - 17.00
 • Otrdiena9.00 - 17.00
 • Trešdiena9.00 - 17.00
 • Ceturtdiena9.00 - 17.00
 • Piektdiena9.00 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Preču zīmju meklējums ieteicams, lai:
• pirms preču zīmes reģistrācijas pārliecinātos, ka noteiktā teritorijā netiek pārkāptas citas agrāk reģistrētas preču zīmes īpašnieka tiesības
• atrastu datus par konkurentiem un to darbības jomām.

Preču zīmju meklējums tiek veikts dažādu valstu un reģionālo iestāžu preču zīmju datubāzēs. Pēc meklējuma veikšanas tiek sastādīta meklējuma rezultātu atskaite.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Interesentam jāiesniedz iesniegums ar lūgumu veikt preču zīmju meklējumu, uzrādot apzīmējumu; preču un/vai pakalpojumu sarakstu (Nicas klasifikācija klasi (-es)); teritoriju (valstis), kurā plānota preču zīmes reģistrācija vai preču izplatīšana, kā arī zināmos konkurentus.
  Iesniegumu par meklējuma veikšanu var iesniegt klātienē, nosūtot pa pastu vai e-pastā.
  Nepieciešams sazināties ar meklējuma veicēju, lai precizētu meklējuma pieprasījumu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Klients atskaiti par preču zīmju meklējumu var saņemt klātienē, pa pastu vai e-pastā. Papildus piedāvāta konsultācija par meklējuma rezultātiem klātienē vai pa tālruni.

Ja Jūs esat izstrādājis preču zīmi, mēs piedāvājam veikt meklējumu, lai noskaidrotu, vai identiska vai līdzīga preču zīme jau nav reģistrēta iepriekš.

Mēs piedāvājam vārdisku, grafisku, kombinētu preču zīmju meklējumus pēc preču zīmē attēlotiem elementiem, numura, īpašnieka, kā arī pēc citiem kritērijiem. Saskaņā ar klienta vēlmēm pēc nepieciešamības preču zīmju meklējumus veicam Eiropas Savienības, starptautiskajā un dažādu valstu nacionālajās preču zīmju datubāzēs.

Pēc preču zīmes meklējuma veikšanas sagatavojam atskaiti.

Veicot preču zīmju meklējumu, izmantojam arī Krievijas Intelektuālā īpašuma, patentu un preču zīmju federālā dienesta (ROSPATENT) maksas datubāzi RUTMkas nodrošina piekļuvi Krievijas preču zīmēm no 1991. gada.

Iesniegumu var iesniegt, izmantojot E-adresi vai e-pastu, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Bankas rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Latvijas Republikas Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Intelektuālā īpašuma informācijas centrs

ic [at] lrpv.gov.lv
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33, 4. stāvs