Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
5
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Dizainparauga īpašnieks nekavējoties paziņo Patentu valdei par grozījumiem vai konstatētajām kļūdām ziņās, kas attiecas uz dizainparauga reģistrāciju, par īpašnieka vārda (nosaukuma) maiņu, par pārstāvja maiņu, precizējumiem ziņās par dizaineru, grozījumiem šo personu adresēs

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma par dizainparauga īpašnieka datu maiņu iesniegšana
  Jāiesniedz iesniegums (brīvā formā), kas ietver:
  1) lūgumu par īpašnieka datu maiņu, pārstāvja maiņu vai pārstāvja datu maiņu dizainparauga reģistrācijā, norādot reģistrācijas numuru, kā arī atbilstošo pieteikuma numuru;
  2) ziņas, kas Dizainparaugu reģistrā jāgroza, proti, reģistrācijas īpašnieka vai pārstāvja vārdu (nosaukumu) un adresi pašreizējā Reģistra ierakstā;
  3) ziņas, kas jāiekļauj Reģistrā, proti, reģistrācijas īpašnieka vai pārstāvja jauno vārdu (nosaukumu) un/vai adresi;
  4) ar vienu iesniegumu pietiek, pat ja izmaiņas attiecas uz vairāk nekā vienu reģistrāciju, ar noteikumu, ka iesniegumā ir norādīti visu attiecīgo reģistrāciju numuri.

  Pilnvaru iesniegumam pievieno, ja to iesniedz ar pilnvarotas personas starpniecību. Jāiesniedz pilnvaras oriģināls. Pilnvara var tikt sastādīta brīvā formā, bet pēc būtības tai jāatbilst Civillikuma vispārīgajiem noteikumiem par pilnvarojuma līgumu. Ja pieteicējs vēlas, viņš var izmantot Patentu valdes sastādīto pilnvaras veidlapu.

  Iesniedzot lūgumu par dizainparauga īpašnieka datu maiņu, pārstāvja maiņu vai pārstāvja datu maiņu, ir jāsamaksā noteiktā maksa (sk. MK 2015. gada 15. decembra noteikumus Nr. 723 "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis").

 2. Dizainparauga īpašnieka datu maiņa, pārstāvja maiņa vai pārstāvja datu maiņa, un publikācija
  Ja iesniegums par dizainparauga īpašnieka datu maiņu vai pārstāvja maiņu, vai pārstāvja datu maiņu, atbilst Dizainparaugu likuma prasībām, Patentu valde pieņem lēmumu par atbilstošo grozījumu iekļaušanu Reģistrā.

  Izdara grozījumus Reģistra ziņās, kas saistītas ar reģistrācijas īpašnieka vārda (nosaukuma) un/vai adreses maiņu, vai ar pārstāvja maiņu, vai ar pārstāvja datu maiņu

  Informāciju par dizainparauga īpašnieka datu maiņu publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā.

  Dizainparauga reģistrācijas īpašniekam izsniedz izrakstu no Valsts dizainparaugu reģistra par dizainparauga īpašnieka datu maiņu; izrakstu izsniedz papīra vai elektroniskā formātā.


  Šaubu gadījumā Patentu valde var pieprasīt pierādījumus par tiesībām iesniegt dokumentus īpašnieka datu maiņai.

Maksājumi

PozīcijaCena
Grozījumu vai labojumu izdarīšana Valsts dizainparaugu reģistra ziņās (arī dizainparauga izslēgšana no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas saskaņā ar Dizainparaugu likuma 36. panta pirmo daļu un licences līguma grozījumi, darbības izbeigšana)30.00 EUR

Piedāvājam tiešsaistes režīmā aizpildīt un iesniegt lūgumu mainīt dizainparauga īpašnieka datus (vārdu, uzvārdu, nosaukumu vai adresi) Latvijā

Tas ir ātrākais un vienkāršākais īpašnieka datu maiņas veids.

Iesnieguma aizpildīšanas procesā ir pieejamas norādes un skaidrojumi.

Lai aizpildītu un iesniegtu elektronisko lūgumu, iesniedzējam jāautentificējas, izmantojot kādu no portāla Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem.

Maksu par grozījumu un labojumu izdarīšanu Valsts dizainparaugu reģistrā ir iespējams samaksāt jau lūguma iesniegšanas brīdī, izmantojot internetbankas.

Iesniegumu ir iespējams aizpildīt un iesniegt 24 stundas diennaktī.

Par dizainparauga īpašnieka datu maiņu ir jāmaksā pakalpojuma maksa. Informācija par izmaksām: Izmaksas.

Lūdzam ņemt vērā, ka lūgumu mainīt dizainparauga īpašnieka datus var iesniegt tikai dizainparauga īpašnieks vai pārstāvis.

Ja saskaraties ar tehnisku problēmu, lūdzam informēt Patentu valdi par gadījumiem, kad tehnisku iemeslu dēļ tiešsaistē neizdodas iesniegt pieteikumus. Piemēram, sistēma ilgi apstrādā datus vai e-pastā netiek saņemts rēķins. Lūdzam īsu situācijas aprakstu un ekrānuzņēmumu sūtīt uz e-pasta adresi pasts@lrpv.gov.lv (ekrānuzņēmumu var iegūt, uz klaviatūras nospiežot pogu PrintSc un e-pasta vēstulē nospiežot Ctrl+V). Patentu valdes darbinieks ar Jums sazināsies tuvākajā laikā. Papildu informācija - pa tālruni +37167099600.

Šis rīks izveidots Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja Sadarbības fonda ietvaros.

Iesniegumu var iesniegt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu, E-adresi vai e-pastu pasts@lrpv.gov.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Uzziņas par pakalpojumu

Informatīvais konsultants

Konsultante
pasts [at] lrpv.gov.lv