Apelācijas padomes sēdes - 2024. gada septembris

Datums

Laiks

Iesniedzējs

Atbildētājs

Būtība

06.09.2024 10:00 FOUR SEASONS HOTELS (NETHERLANDS) B.V. (Nīderlande) 4 SEASONS FOOD, SIA (Latvija) Iebilduma iesniegums pret preču zīmes 4 SEASONS FOOD (fig.) (reģ. Nr. M 79 189) reģistrāciju Latvijā