Tālmācības programmas un kursi

Metodikas mācību materiālu par intelektuālā īpašuma aizsardzību izstrādei