Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
21
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Patenta vai papildu aizsardzības sertifikāta (PAS) īpašniekam ir tiesības ar licences līgumu piešķirt citai personai izgudrojuma patenta vai PAS izmantošanas tiesības. Licences līgums attiecībā uz trešajām personām stājas spēkā pēc tā reģistrācijas Patentu valdē. Par licences līguma reģistrāciju maksājama maksa.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumā iekļauj šādas ziņas:
  - licenciārs (fiziskajai personai - vārds, uzvārds un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai - nosaukums un juridiskā adrese);
  - licenciāts (fiziskajai personai - vārds, uzvārds un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai - nosaukums un juridiskā adrese);
  - patenta vai patenta pieteikuma numurs,
  - PAS vai PAS pieteikuma numurs;
  - licences veids;
  - licences darbības laiks un vieta;
  - licences līguma noslēgšanas datums.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Patentu valde ziņas par patenta vai PAS izmantošanas tiesību nodošanu saskaņā ar licences līgumu iekļauj patentu reģistrā, paziņojumu par to publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā, kā arī nosūta iesniedzējam.

Maksājumi

PozīcijaCena
Patenta vai patenta pieteikuma tiesību pārejas vai licences līguma reģistrācija (izņemot piespiedu licenci)40.00 EUR

Iesniegumu var iesniegt, izmantojot E-adresi vai e-pasta adresi pasts@lrpv.gov.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Uzziņas par pakalpojumu

Informatīvais konsultants

Konsultante
pasts [at] lrpv.gov.lv