Preču zīmju tiesības ir stingri teritoriālas. Zīme jāreģistrē katrā valstī, kurā grib to aizsargāt.

To var izdarīt:

  • iesniedzot pieteikumu attiecīgās valsts preču zīmju reģistrācijas iestādē (noteikti būs jāizmanto patentpilnvarotā (preču zīmju aģenta) starpniecības pakalpojumi),
  • Eiropas Savienībā preču zīmi var reģistrēt, izmantojot Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas sniegtās iespējas ar vienu pieteikumu iegūt aizsardzību visās 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs, ko paredz Padomes 2017. gada 14. jūnija Regula (ES) Nr. 2017/1001 par Eiropas Savienības preču zīmi (agrāk Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009); (sīkāk skat. euipo.europa.eu), Eiropas Savienības preču zīmes reģistrē Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs; pieteikuma nodeva ir sākot no 850 eiro (elektronisks pieteikums iepriekšminētajā mājas lapā); par Eiropas Savienības preču zīmi sīkāk uzzināsiet, zvanot pa tālruni 67 099 615,
  • tajās valstīs, kas ir Madrides nolīguma par zīmju starptautisko reģistrāciju vai ar to saistītā protokola dalībvalstis, - izmantojot starptautiskās reģistrācijas iespējas (skat. http://www.wipo.int/madrid/en/, nodevu kalkulators pieejams http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp, pieteikums jāiesniedz Patentu valdē). Par Madrides sistēmu sīkāk uzzināsiet, zvanot pa tālruni 67 099 605.