Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
Personu apliecinoši dokumenti

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Patentu valde

Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena9.00 - 16.00
 • Otrdiena9.00 - 16.00
 • Trešdiena9.00 - 16.00
 • Ceturtdiena9.00 - 16.00
 • Piektdiena9.00 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Patentu valde

Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena9.00 - 16.00
 • Otrdiena9.00 - 16.00
 • Trešdiena9.00 - 16.00
 • Ceturtdiena9.00 - 16.00
 • Piektdiena9.00 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Preču zīmes īpašniekam ir tiesības nodot savu preču zīmi citai personai. Preču zīmes nodošanas līgums attiecībā pret trešajām personām stājas spēkā dienā, kad ziņas par to publicētas Patentu valdes oficiālajā izdevumā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāiesniedz iesniegums (brīvā formā), kas ietver:
  1) lūgumu par īpašnieka maiņu preču zīmes reģistrācijā, norādot reģistrācijas (vai pieteikuma) numuru;
  2) tiesību pāreju apliecinošs dokuments;
  3) pilnvara, ja nepieciešams.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Patentu valde pieņem lēmumu par atbilstošo grozījumu iekļaušanu Reģistrā.

  Informāciju par preču zīmes īpašnieka maiņu publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā.

  Preču zīmes reģistrācijas īpašniekam izsniedz izrakstu no Preču zīmju reģistra par preču zīmes īpašnieka maiņu; izrakstu izsniedz papīra vai elektroniskā formātā.

Maksājumi

PozīcijaCena
Preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācijas, reģistrācijas pieteikuma tiesību pārejas vai licences līguma reģistrācija45.00 EUR

Iesniegumu var iesniegt, izmantojot E-adresi vai e-pastu, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Bankas rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Latvijas Republikas Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu