Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Preču zīmes īpašniekam ir tiesības nodot savu preču zīmi citai personai. Preču zīmes nodošanas līgums attiecībā pret trešajām personām stājas spēkā dienā, kad ziņas par to publicētas Patentu valdes oficiālajā izdevumā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāiesniedz iesniegums (brīvā formā), kas ietver:
  1) lūgumu par īpašnieka maiņu preču zīmes reģistrācijā, norādot reģistrācijas (vai pieteikuma) numuru;
  2) tiesību pāreju apliecinošs dokuments;
  3) pilnvara, ja nepieciešams.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Patentu valde pieņem lēmumu par atbilstošo grozījumu iekļaušanu Reģistrā.

  Informāciju par preču zīmes īpašnieka maiņu publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā.

  Preču zīmes reģistrācijas īpašniekam izsniedz izrakstu no Preču zīmju reģistra par preču zīmes īpašnieka maiņu; izrakstu izsniedz papīra vai elektroniskā formātā.

Maksājumi

PozīcijaCena
Preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācijas, reģistrācijas pieteikuma tiesību pārejas vai licences līguma reģistrācija45.00 EUR

Iesniegumu var iesniegt, izmantojot E-adresi vai e-pastu pasts@lrpv.gov.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Uzziņas par pakalpojumu

Informatīvais konsultants

Konsultante
pasts [at] lrpv.gov.lv