Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Apelācijas iesniegums

Pakalpojuma pieprasīšana

Patentu valde

Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena9.00 - 16.00
 • Otrdiena9.00 - 16.00
 • Trešdiena9.00 - 16.00
 • Ceturtdiena9.00 - 16.00
 • Piektdiena9.00 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Patentu valde

Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena9.00 - 16.00
 • Otrdiena9.00 - 16.00
 • Trešdiena9.00 - 16.00
 • Ceturtdiena9.00 - 16.00
 • Piektdiena9.00 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome

Krišjāņa Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena9.00 - 16.00
 • Otrdiena9.00 - 16.00
 • Trešdiena9.00 - 16.00
 • Ceturtdiena9.00 - 16.00
 • Piektdiena9.00 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Ja persona pilnībā vai daļēji nepiekrīt Patentu valdes lēmumam, kas pieņemts reģistrācijas vai pēcreģistrācijas procedūrā, viņš ir tiesīgs triju mēnešu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, samaksājot apelācijas iesnieguma iesniegšanas maksu, iesniegt motivētu rakstveida apelācijas iesniegumu Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomei, kura izskatīs strīdu par Patentu valdes lēmumu, par kuru iesniegts apelācijas iesniegums.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz apelācijas iesniegums par Patentu valdes lēmumu. Iesniegumam pievieno dokumentus un citus pierādījumus, kas apstiprina: 1) apelācijas iesnieguma iesniegšanas maksas samaksu; 2) apstākļus, ar kuriem pamatots apelācijas iesniegums.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Motivētu lēmumu Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome sastāda ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības vai kad notika Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes sēde. Lēmumu sastādīšanas dienā vai nākamajā darbdienā Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome nosūta lēmuma norakstu lietas dalībniekiem. Lietas dalībnieks pēc attiecīga lūguma var lēmuma norakstu saņemt Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes darba telpās

Maksājumi

PozīcijaCena
Apelācijas iesniegumu iesniegšana, kas saistīta ar Patentu valdes lēmumu patenta, preču zīmes, dizainparauga vai pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas lietā150.00
Iebilduma iesnieguma iesniegšana pret preču zīmes, dizainparauga vai pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas reģistrāciju180.00
Lietas izskatīšanas atlikšana30.00
Lietas izskatīšanas termiņa pagarināšana, lai vienotos par izlīgumu20.00
Procesuālā termiņa pagarināšana30.00
Papildmaksa par procesuālā termiņa atkārtotu pagarināšanu40.00
Nokavēta procesuālā termiņa atjaunošanas maksa45.00
Papildmaksa par lietas izskatīšanu mutvārdu procesā80.00
Melnbalta kopija vai datorizdruka (A3 vai A4 formāta) lietas izskatīšanas ietvaros0.12
Krāsaina kopija vai datorizdruka (A3 vai A4 formāta) lietas izskatīšanas ietvaros0.16

Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

Bankas rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Latvijas Republikas Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome

valde [at] lrpv.gov.lv
Rīga, Citadeles iela 7/70