Nozares ziņas
tiesneša āmurs

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) pētījums tapis kā atbilde uz elektroniskās komercijas (e-komercijas) sektora izaugsmi, kas sniedz aizvien jaunas iespējas arī globālajai ekonomikas izaugsmei. Vienlaikus mūsdienās slēptie pakalpojumi jeb tumšai tīmeklis (darknet) kļūst aizvien pievilcīgāki gan patērētājiem, gan noziedzniekiem, tostarp intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) pārkāpējiem tiešsaistē, līdz ar to apgrūtina aizdomās turamo identifikāciju un pierādījumu iegūšanu 

Galvenie pētījuma rezultāti 

Pētījumā izklāstītā analīze iezīmē - Eiropas Savienības (ES) un starptautiskajā līmenī ir pieejams apjomīgs daudzums rīku, kas veicina starptautisko sadarbību, tostarp juridiskie instrumenti, kā arī neoficiāli tīkli, portāli un platformas. Piemēram, ES nesen izstrādātie instrumenti (Eiropas izmeklēšanas rīkojums un Eiropas apcietināšanas orderis) ir būtiski veicinājuši informācijas un pierādījumu saņemšanas procesa vienkāršošanu un paātrināšanu, reaģējot uz oficiāliem savstarpējās tiesiskās palīdzības lūgumiem krimināllietās. 

Tehnoloģiju attīstība ir ietekmējusi un, visticamāk, turpinās ietekmēt gan IĪT  īstenošanu tiešsaistē, gan arī iespējamos tiesību pārkāpumus. Līdz ar to, IĪT pārkāpumu apkarošanai tiešsaistē ir nepieciešama aizvien plašāka sadarbība, kā arī zināšanu un informācijas apmaiņa starp organizācijām, regulatoriem un iestādēm. Starptautiskā sadarbība, izmantojot efektīvākas procedūras un juridiskos pasākumus, var būtiski sekmēt IĪT pārkāpumu apkarošanu tiešsaistē.

Par pētījumu  

Minētā  publikācija ir pētījuma otrais posms un balstīts uz EUIPO 2018. gada ziņojuma ‘’Pētījums par likumdošanas pasākumiem attiecībā uz IĪT pārkāpumiem tiešsaistē’’ izklāstītajiem secinājumiem. Pētījumā tika vērtēts, kādā mērā esošais ES dalībvalstu tiesiskais regulējums nodrošina tiesību subjektiem un tiesībaizsardzības iestādēm rīkus, ko piemērot tiešsaistes IĪT pārkāpumu novēršanai un apkarošanai.  

Metodika 

Pētījuma galvenais mērķis ir apzināt juridiskos pasākumus, kas saistīti ar tiesu iestāžu starptautisko sadarbību tiešsaistes IĪT pārkāpumu lietās, izvērtēt iespējamos ieguvumus un trūkumus, īstenojot un piemērojot šādus pasākumus. Pētījums ietver sadarbības pasākumus krimināltiesību, civiltiesību, kā arī attiecīgos gadījumos administratīvo tiesību jomās. Galvenā uzmanība tiek vērsta uz autortiesību un preču zīmju pārkāpumiem, lai gan pētījumā analizēti arī citu IĪT, tādu kā komercnoslēpumi, patenti, dizainparaugi un ģeogrāfiskās norādes pārkāpumu veidi tiešsaistē. 

Pētījuma nolūks ir kalpot par praktisku rīku. Sadarbības pasākumi gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās ir izklāstīti četrās galvenajās jomās: 

  • informācijas un pierādījumu vākšana un apmaiņa; 

  • pārkāpumu pārtraukšana; 

  • jurisdikcija un papildu sadarbības pasākumi; 

  • lēmumu izpilde. 

 

Plašāka informācija un dati par pētījumu meklējami šajā saitē.

Informāciju sagatavoja: 

Katrīna Gulbe

Projektu vadītāja-konsultante
Katrina.Gulbe [at] lrpv.gov.lv