Izgudrojumu pieteikumu sadalījums pa kategorijām atkarībā no iesniegšanas gada

2023-2016

  

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

2016

Nacionālie pieteikumi

143 112 108 94 87 110 97

113

To skaitā Latvijas
pieteicēju pieteikumi

139 103 104 93 82 86 90

101

 

2015-2011

  

2015 2014 2013 2012

2011

Nacionālie pieteikumi

137 107 233 205

183

To skaitā Latvijas
pieteicēju pieteikumi

136 102 224 193

173

Izsniegto izgudrojumu patentu skaits pēc kategorijām atkarībā no izsniegšanas gada

2023-2016

  

2023 2022 2021 2020

2019

2018

2017

2016

Izsniegti patenti, pamatojoties uz nacionālajiem pieteikumiem

105 71 76 60

52

51

87

68

Apstiprināti Eiropas patenti

1112 1828 2097 1786

1332

1444

1287

1128

Attiecināti Eiropas patenti

2 5 10 20

19

36

59

57

Kopējais patentu skaits

1219 1904 2183 1866

1403

1531

1433

1253

 

2015-2011

  

2015 2014 2013 2012

2011

Izsniegti patenti, pamatojoties uz nacionālajiem pieteikumiem

147 144 136 154

180

Apstiprināti Eiropas patenti

1044 1034 999 832

674

Attiecināti Eiropas patenti

72 110 107 182

170

Kopējais patentu skaits

1263 1288 1242 1168

1024