Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
17
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Eiropas Savienības dalībvalsts patentpilnvarnieks, kuram ir piešķirtas tiesības uz pagaidu profesionālo darbību Latvijā, pēc sešiem mēnešiem var lūgt šīs tiesības pagarināt.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Dalībvalsts patentpilnvarnieks, kurš vēlas pagarināt pagaidu profesionālās darbības tiesības Latvijā, Patentu valdē iesniedz attiecīgu lūgumu, dokumentus, kas apliecina, ka viņš veic profesionālu darbību rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības jomā Latvijā, un samaksā maksu Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādī noteiktajā apmērā un kārtībā.

 2. Lēmuma pieņemšana
  Pēc Patentu valdē saņemta lūguma pagarināt tiesības uz pagaidu profesionālo darbību Latvijā un pēc noteiktās maksas saņemšanas, Patentu valdes direktors uzdod profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmenu komisijai triju nedēļu laikā sniegt viedokli, kuru ņem vērā, pieņemot lēmumu par pagaidu darbības pagarināšanu.
  Ja komisija no dalībvalsts patentpilnvarnieka mutvārdu vai rakstveida paskaidrojumiem secina, ka dalībvalsts patentpilnvarniekam ir pietiekama valsts valodas prasme profesionālai sadarbībai ar Latvijas personām un institūcijām, ir profesionālajai darbībai nepieciešamās Latvijas normatīvo aktu zināšanas, kā arī secina, ka viņa profesionālā kvalifikācija atbilst kvalifikācijai, kas nepieciešama pastāvīgai darbībai Latvijā attiecīgajā specializācijā, Patentu valdes direktors pieņem lēmumu par dalībvalsts patentpilnvarnieka iekļaušanu sarakstā bez termiņa ierobežojuma.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Patentu valdes direktora lēmumu divu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta elektroniski vai uz dalībvalsts patentpilnvarnieka norādīto adresi.

Iesniegumu var iesniegt, izmantojot E-adresi vai e-pastu pasts@lrpv.gov.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22