Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojuma pieprasīšana

Intelektuālā īpašuma informācijas centrs

Krišjāņa Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena9.00 - 17.00
 • Otrdiena9.00 - 17.00
 • Trešdiena9.00 - 17.00
 • Ceturtdiena9.00 - 17.00
 • Piektdiena9.00 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Intelektuālā īpašuma informācijas centrs

Krišjāņa Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena9.00 - 17.00
 • Otrdiena9.00 - 17.00
 • Trešdiena9.00 - 17.00
 • Ceturtdiena9.00 - 17.00
 • Piektdiena9.00 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Patentu informācijas meklējums ieteicams, lai:
• izvairītos no jau zināma risinājuma izstrādes
• izvērtētu sava izgudrojuma tehnisko līmeni pirms patenta pieteikuma sagatavošanas
• iepazītos ar citu īpašnieku patentiem noteiktā teritorijā un nepārkāptu citu patentu īpašnieku tiesības
• atrastu sadarbības partnerus un licenciārus
• uzzinātu jaunākās tendences tehnoloģiju iespējamajiem uzlabojumiem u.c.
Veicam:
- dažādu nozaru tehnoloģiju attīstības patentu informācijas meklējumus
- izgudrotāju vai pieteicēju (konkurentu) meklējumus
- tehniskā līmeņa meklējumus
- patenta statusa meklējumus
Patentu informācijas meklējums tiek veikts patentu brīvpieejas un maksas datubāzēs. Pēc meklējuma veikšanas tiek sastādīta meklējuma rezultātu atskaite.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pirms pakalpojuma pieprasīšanas, interesentam vēlams noskaidrot meklējuma nosacījumus klātienē, e-pastā vai piezvanot pa tālruni: 67226628.

  Interesentam jāiesniedz iesniegums ar lūgumu veikt patentu informācijas meklējumu, skaidri aprakstot un norādot meklējuma priekšmetu, atslēgas vārdus un attiecīgajā nozarē pieņemtos terminus (vēlams angļu valodā) un citu pieprasītājam zināmu un meklējuma gaitai noderīgu informāciju.
  Iesniegumu par meklējuma veikšanu var iesniegt klātienē, nosūtot pa pastu vai e-pastā.
  Nepieciešams sazināties ar meklējuma veicēju, lai precizētu meklējuma mērķi un tematu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Klients atskaiti par patenta informācijas meklējumu var saņemt klātienē, pa pastu vai e-pastā.
  Papildus piedāvāta konsultācija par meklējuma rezultātiem klātienē vai pa tālruni.

Ja Jums ir izgudrojums un Jūs apsverat domu iesniegt patenta pieteikumu, ir jāpārliecinās, vai kāds līdzīgs izgudrojums jau nav patentēts, tāpēc nepieciešams veikt meklējumu patentu datubāzēs un tehniskās informācijas avotos.

Pēc Jūsu pieprasījuma veicam meklējumus, sākot no patentu datu precizēšanas (īpašnieka un izgudrotāja uzvārda, uzņēmuma nosaukuma, prioritātes datiem utt.) līdz pat sarežģītiem tehnikas līmeņa meklējumiem dažādās tehnikas nozarēs.

Tehnikas līmeņa meklējums (prior art) - informācijas meklējums, kura mērķis ir sistemātiska publiskos dokumentos esošā tehnikas līmeņa pārskatīšana, lai atrastu jebkuru tehnisko risinājumu (izgudrojuma analogu), kas kļuvis zināms pirms izgudrojuma patentpieteikuma iesniegšanas un kurš nodrošina tādas pašas problēmas atrisināšanu.

Pēc patenta informācijas meklējuma veikšanas sagatavojam atskaiti.

Pēc klienta vēlmēm un vajadzībām patentu informācijas meklējumus veicam arī pieejamajās nacionālajās patentu datubāzēs, kā arī maksas datubāzes: Global Patent Index (GPI), RUPAT, PATBASE.


Ja vēlaties pastāvīgi būt informēts par jaunākajām pasaules tehnoloģiju attīstības tendencēm Jūs interesējošā tehnikas jomā, ja Jums nepieciešams saņemt aktuālu informāciju par publicētajiem patentiem un patentu pieteikumiem, lai šo informāciju izmantotu jaunu tehnoloģiju izstrādē, Jums būtu nepieciešams izmantot patentu uzraudzības pakalpojumu.

Noteiktā laika periodā (pēc izvēles - reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā u.tml.) Jūs ar e-pasta starpniecību saņemsiet patentu dokumentu sarakstu, kā arī  bibliogrāfisko datu apkopojumu un piekļuvi dokumentu pilnam tekstam tīmeklī.

Pēc šo dokumentu analīzes Jums būs vienkāršāk pieņemt lēmumus, piemēram, par zinātnisko izpēti, jaunu produktu izstrādi, produktu eksportu un citās līdzīgās situācijās.

Mēs nesniedzam atzinumu par to, vai Jūsu izgudrojums ir patentējams. Lai to noskaidrotu, nepieciešams vērsties pie patentpilnvarnieka.

Iesniegumu var iesniegt, izmantojot E-adresi vai e-pastu, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Bankas rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Latvijas Republikas Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Intelektuālā īpašuma informācijas centrs

ic [at] lrpv.gov.lv
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33, 4. stāvs