Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Patentu informācijas meklējums ieteicams, lai:
• izvairītos no jau zināma risinājuma izstrādes
• izvērtētu sava izgudrojuma tehnisko līmeni pirms patenta pieteikuma sagatavošanas
• iepazītos ar citu īpašnieku patentiem noteiktā teritorijā un nepārkāptu citu patentu īpašnieku tiesības
• atrastu sadarbības partnerus un licenciārus
• uzzinātu jaunākās tendences tehnoloģiju iespējamajiem uzlabojumiem u.c.
Veicam:
- dažādu nozaru tehnoloģiju attīstības patentu informācijas meklējumus
- izgudrotāju vai pieteicēju (konkurentu) meklējumus
- tehniskā līmeņa meklējumus
- patenta statusa meklējumus
Patentu informācijas meklējums tiek veikts patentu brīvpieejas un maksas datubāzēs.

Pirms pakalpojuma pieprasīšanas interesentam vēlams noskaidrot meklējuma nosacījumus klātienē, e-pastā: pasts@lrpv.gov.lv vai piezvanot pa tālruni: 67099600.

Pēc meklējuma veikšanas tiek sastādīta meklējuma rezultātu atskaite.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Interesentam jāiesniedz iesniegums ar lūgumu veikt patentu informācijas meklējumu, skaidri aprakstot un norādot meklējuma priekšmetu, atslēgas vārdus un attiecīgajā nozarē pieņemtos terminus (vēlams angļu valodā) un citu pieprasītājam zināmu un meklējuma gaitai noderīgu informāciju.
  Iesniegumu par meklējuma veikšanu var iesniegt klātienē, nosūtot pa pastu vai e-pastā.
  Nepieciešams sazināties ar meklējuma veicēju, lai precizētu meklējuma mērķi un tematu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Klients atskaiti par patenta informācijas meklējumu var saņemt klātienē, pa pastu vai e-pastā.
  Papildus piedāvāta konsultācija par meklējuma rezultātiem klātienē vai pa tālruni.

Maksājumi

PozīcijaCena
patentu informācijas meklējums vienā datubāzē (atbilstoši Starptautiskās patentu klasifikācijas indeksam)30.48 EUR
patentu informācijas meklējums atbilstoši pieteicēja, īpašnieka vai izgudrotāja datiem9.69 EUR
patentu (ekvivalentu, analogu u. tml.) informācijas meklējums atbilstoši patenta dokumenta numuriem19.95 EUR
zināmā tehnikas līmeņa informācijas meklējums vienā ar patentiem nesaistītā informācijas datubāzē15.19 EUR
patenta monitorings atbilstoši Starptautiskās patentu klasifikācijas indeksam (reizi mēnesī)15.19 EUR
patenta monitorings atbilstoši pieteicēja, īpašnieka vai izgudrotāja datiem (vienā datubāzē, reizi mēnesī)9.89 EUR

Ja Jums ir izgudrojums un Jūs apsverat domu iesniegt patenta pieteikumu, ir jāpārliecinās, vai kāds līdzīgs izgudrojums jau nav patentēts, tāpēc nepieciešams veikt meklējumu patentu datubāzēs un tehniskās informācijas avotos.

Pēc Jūsu pieprasījuma veicam meklējumus, sākot no patentu datu precizēšanas (īpašnieka un izgudrotāja uzvārda, uzņēmuma nosaukuma, prioritātes datiem utt.) līdz tehnikas līmeņa meklējumiem dažādās tehnikas nozarēs.

Tehnikas līmeņa meklējums (prior art) - informācijas meklējums, kura mērķis ir sistemātiska publiskos dokumentos esošā tehnikas līmeņa pārskatīšana, lai atrastu jebkuru tehnisko risinājumu (izgudrojuma analogu), kas kļuvis zināms pirms izgudrojuma patentpieteikuma iesniegšanas un kurš nodrošina tādas pašas problēmas atrisināšanu.

Pēc patenta informācijas meklējuma veikšanas sagatavojam atskaiti.

Mēs nesniedzam atzinumu par to, vai Jūsu izgudrojums ir patentējams. Lai to noskaidrotu, nepieciešams vērsties pie patentpilnvarnieka.

Iesniegumu var iesniegt, izmantojot E-adresi vai e-pastu: pasts@lrpv.gov.lv , ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22