Patentu valde  ir valsts iestāde.

Patentu valde reģistrē preču zīmes, dizainparaugus un piešķir patentus.

 

Preču zīmi ražotājs izmanto, lai atšķirtu savu preci no citām precēm.

Preču zīmes palīdz cilvēkiem atpazīt preci vai pakalpojumu.

Preču zīme saistās ar uzņēmuma kvalitāti un slavu.

Lai reģistrētu preču zīmi, tai jābūt atšķirīgai no citām zīmēm.

 

Ar reģistrētu dizainparaugu var aizsargāt izstrādājuma ārējo izskatu.

Ja patērētāji zina, kā prece izskatās, tiem ir vieglāk izvēlēties.

Izstrādājuma ārējo izskatu var aizsargāt,
ja tas ir jauns un izskatās savādāk nekā citi izstrādājumi.

Reģistrēts dizainparaugs palīdz preces aizsargāt pret atdarināšanu.

 

Izgudrotu jaunu ierīci, materiālu vai procesu var aizsargāt ar patentu.

Lai iegūtu patentu, izgudrojumam ir jābūt:

• jaunam - par to nav nekas zināms nekur pasaulē;
• derīgam ražošanai un izmantošanai;
• izgudrojuma līmenim – izgudrojuma pazīmes nevar viegli izsecināt.

Patents ļauj 20 gadus būt vienīgajam ražotājam.

Pēc 20 gadiem izgudrojumu bez patenta īpašnieka atļaujas var izmantot ikviens.

Tas veicina tehnikas progresu un tirgus attīstību.

 

Patentu valdē ir arī Patentu valdes bibliotēka.

Bibliotēkā ir grāmatas, žurnāli un datubāzes
par patentiem, preču zīmēm un dizainparaugiem.

Izziņas 

par preču zīmju, patentu, dizainparaugu pieteikumiem:(+371) 67099600