Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
12
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ja Eiropas Savienības dalībvalsts patentpilnvarnieks iesniedz attiecīgu lūgumu un dokumentus, kas apliecina viņa tiesības darboties par profesionālo patentpilnvarnieku citā Eiropas Savienības dalībvalstī saskaņā ar šīs valsts normatīvajiem aktiem, Patentu valdes direktors šo personu iekļauj profesionālo patentpilnvarnieku saraksta atsevišķā sadaļā, piešķirot tai tiesības uz pagaidu profesionālo darbību Latvijā. Tiesības uz pagaidu profesionālo darbību Latvijā piešķir uz sešiem mēnešiem ar nosacījumu, ka minētā persona apņemas nodrošināt profesionālu sadarbību ar Patentu valdi, Apelācijas padomi, tiesām un citām institūcijām valsts valodā un norāda sarakstes adresi Latvijā. Pēc sešiem mēnešiem dalībvalsts patentpilnvarnieks tiesības uz pagaidu profesionālo darbību Latvijā var lūgt pagarināt.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Dalībvalsts patentpilnvarnieks, kurš vēlas, lai par viņu sarakstā iekļauj ziņas, Patentu valdē iesniedz:
  - iesniegumu par dalībvalsts patentpilnvarnieka iekļaušanu sarakstā. Iesniegumā norāda sarakstes adresi Latvijā;
  - dokumentus, kas apliecina viņa tiesības darboties par patentpilnvarnieku citā dalībvalstī saskaņā ar šīs valsts normatīvajiem aktiem, un to tulkojumus latviešu valodā;
  - civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju
  - samaksā maksu Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādī noteiktajā apmērā un kārtībā par dalībvalsts patentpilnvarnieka iekļaušanu sarakstā uz 6 mēnešiem.

 2. Lēmuma pieņemšana
  Patentu valdes direktors 10 darbdienu laikā izvērtē, vai iesniegumā par dalībvalsts patentpilnvarnieka iekļaušanu sarakstā norādītās ziņas ļauj konstatēt dalībvalsts patentpilnvarnieka atbilstību Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 136. panta pirmās daļas prasībām, un pieņem lēmumu:
  - par dalībvalsts patentpilnvarnieka iekļaušanu saraksta atsevišķā sadaļā uz sešiem mēnešiem;
  - atlikt dalībvalsts patentpilnvarnieka iekļaušanu sarakstā, nosakot viena mēneša termiņu trūkumu novēršanai;
  - par atteikumu iekļaut dalībvalsts patentpilnvarnieku sarakstā.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Patentu valdes direktora lēmumu divu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta elektroniski vai pa pastu uz dalībvalsts patentpilnvarnieka norādīto adresi.

Vai atradāt šajā lapā meklēto informāciju? Šī tīmekļa vietne ir daļa no portāla “Tava Eiropa”.

Sniedziet mums atsauksmes, izmantojot Eiropas Komisijas atsauksmju veidlapu. Atsauksme par kvalitāti

Maksājumi

Pozīcija Cena
iekļaušana profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā uz 6 mēnešiem 77.64 EUR

Iesniegumu var iesniegt, izmantojot E-adresi vai e-pastu pasts@lrpv.gov.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Saņemt pakalpojumu