Nozares ziņas
Kuģis ar konteinerkravu, ūdens

Gadu gaitā starptautiskā tirdzniecība ir ievērojami pieaugusi, un viltoto produktu tirdzniecības pieaugums ir neizbēgams blakusefekts. Viltotu produktu tirdzniecība ir ilglaicīga un aizvien izplatītāka pasaules mēroga problēma, kas samazina valsts pārvaldes darba efektivitāti, apdraud sekmīgu uzņēmējdarbību un patērētāju labklājību. Negodprātīgi tirgotāji konteinerkravu kuģus uztver kā vieglu un zema riska pārvadāšanas veidu. 

Jaunākajā Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (EUIPO-OECD) pētījumā tiek analizēts, cik lielā mērā konteineru transports iekšzemes ūdensceļos tiek ļaunprātīgi izmantots viltotu produktu tirdzniecībā. Šajā pētījumā izklāstītie analīzes rezultāti apstiprina, ka jūras transports joprojām ir galvenais veids, kā tiek pārvadātas viltotas preces.  

Galvenie pētījuma rezultāti: 

  • jūras transports veido konfiscēto produktu vislielāko vērtību; 

  • 56% no atsavinātajiem viltojumiem piegādā ar konteinerkuģu palīdzību; 

  • visvairāk viltojumu tiek transportēts no Austrumāzijas, jo īpaši no Ķīnas un Honkongas (Ķīna); 

  • viltotu preču tirdzniecība pasaulē 2016. gadā sasniedza 460 miljardus EUR jeb aptuveni 3,3% no pasaules tirdzniecības. Viltotas preces veidoja 6,8% no preču importa ES no trešajām valstīm, kuru vērtība bija 121 miljards EUR; 

  • jūras transports nodrošina 80% starptautiskās tirdzniecības. 

Ar iekšzemes ūdensceļu transporta palīdzību tiek transportētas visa veida viltotas preces, sākot no augstvērtīgām elektroniskām iekārtām, līdz ādas izstrādājumiem, apģērbiem, kosmētikai, rotaļlietām un spēlēm, kā arī farmācijas produktiem un iekārtām. 2016. gadā viltoto preču tirdzniecības apjoms sasniedza 3,3% no pasaules tirdzniecības apjoma 

EUIPO izpilddirektors Kristiāns Aršambo (Christian Archambeau) komentē, ka Covid-19 krīzes ietekmē radušās pastiprinātas bažas par personīgās aizsardzības līdzekļiem un medikamentiem ir ļāvušas panākt ievērojamu progresu nelegālās tirdzniecības apkarošanā. Tiek izcelta vajadzība pēc saskaņotām vadlīnijām, lai efektīvi veiktu visa veida viltojumu apkarošanu, sākot no konteinerkravu kuģiem līdz mazām pasta pakām. Nobeigumā piebilstot, ka starptautisko noziegumu apkarošana ir prioritāte.   

EUIPO-OECD pētījumā izklāstītie rezultāti apstiprina nepieciešamību pēc uzlabojumiem meklēšanas, kontroles un pārbaudes rīkos jūras transporta nozarē. Izvērtējot līdzšinējo praksi, viltojumu konstatēšanai un apkarošanai būtu jābūt galvenajai darbinieku prioritātei.  

Par EUIPO: 

EUIPO ir Eiropas Savienības aģentūra, kuras darbības mērķis ir reģistrēt un veicināt Eiropas Savienības preču zīmju un Kopienas dizainparaugu, kas ir nozīmīgas vienotā Eiropas tirgus sastāvdaļas. Šīs reģistrācijas dod iespēju aizsargāt preču zīmes un dizainparaugus visā Eiropas Savienības teritorijā, kas ietver 27 valstis. Sadarbībā ar dalībvalstu intelektuālā īpašuma iestādēm, nacionālajiem intelektuālā īpašuma tiesību nozares centriem EUIPO veicina intelektuālā īpašuma aizsardzības sistēmas attīstību.  

Pētījums Konteinerkravu kuģu ļaunprātīga izmantošana viltotu preču tirdzniecībā pasaules mērogā” angļu valodā: https://ieej.lv/EUIPO-OECDpetijums 

Kopsavilkums latviešu valodā: https://ieej.lv/EUIPO-OECDkopsavilkums 

 

 

Māra Vilciņa

Projekta vadītāja
Mara.Vilcina [at] lrpv.gov.lv