Nozares ziņas
mikročipu attēli, maksājuma kartes čips, QR kodu lasītāji

Lai arī mūsdienās pieejams plašs un detalizēts pretviltošanas tehnoloģiju piedāvājums, tās attīstās strauji un informācija par tām ne vienmēr ir viegli pieejama. Tieši tāpēc EUIPO kopīgi ar Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centru ir publicējis viltošanas novēršanas tehnoloģiju ceļvedi (“ACT Guide”). Publikācijā ietverti skaidri definēti vadošie viltošanas novēršanas tehnoloģiju veidi, to galvenās iezīmes, kā arī uzskatāmi izklāstītas praktiski veicamās darbības to efektīvai pielietošanai. 

Būtiski uzsvērt, ka Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) veiktajā pētījupar nelegālās tirdzniecības tendencēm 2019. gadā secināts, ka viltoto preču vērtība pēdējo 3 gadu laikā sasniegusi 509 miljardus ASV dolāru, kas atbilst 3,3 % no pasaules tirdzniecības apjoma. 

Tehnoloģiju ceļvedis ir paredzēts  tirgotājiem un uzņēmumiem, tostarp maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kas ir īpaši ieinteresēti pilnveidoties un ieviest pretviltošanas risinājumus savā uzņēmējdarbībā. sniedz visaptverošu pārskatu par risinājumiem, kas pašlaik pieejami tirgū, kā arī iezīmē visefektīvākos intelektuālā īpašuma aizsardzības veidus, skaidri aprakstot ieviešanas prasības un izmaksas, lai izveidotu pretviltošanas stratēģiju, kuras pamatā ir konkrētās uzņēmējdarbības vajadzības.  

Ceļvedī tiek sniegti uzskatāmi norādījumi, par pamatu izmantojot šobrīd vadošos viltošanas novēršanas tehnoloģiju veidus: 

  • elektroniskās tehnoloģijas; 

  • iezīmēšanas tehnoloģijas; 

  • ķīmiskās un fizikālās tehnoloģijas; 

  • mehāniskās tehnoloģijas; 

  • tehnoloģijas digitālajiem datu nesējiem. 

Viltotu produktu tirdzniecība ir ilglaicīga un aizvien izplatītāka pasaules mēroga problēma. Globalizācija uzņēmējdarbībai sniedz jaunas iespējas, tomēr tā arī palielina risku uzņēmumam saskarties ar krāpnieciskām darbībām. Mūsdienās strauji izplatās arī intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) pārkāpumi tiešsaistē. Šobrīd uzņēmējiem ir būtiski savlaicīgi novērtēt rūpnieciskā īpašuma aizsardzības sniegtās priekšrocības un aizsargāt savas preces un pakalpojumus. Neveicot nepieciešamos intelektuālā īpašuma aizsardzības pasākumus, uzņēmums riskē saskarties ar noziedzīgām darbībām intelektuālā īpašuma tiesību jomā. Tādējādi radot kaitējumu uzņēmuma peļņai, nodokļu ieņēmumiem, kā arī apdraudot sabiedrību kopumā. Sabiedrības apdraudējums tiek uzskatāmi pierādīts, atsaucoties uz strauji augošajiem rādītājiem viltoto medikamentu un individuālo aizsardzības līdzekļu jomā, sākoties Covid-19 pandēmijai. 

Par EUIPO: 

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) ir decentralizēta ES aģentūra, kas atrodas Alikantē, Spānijā. EUIPO kompetencē ir reģistrēt Eiropas Savienības preču zīmes (EUTM) un kopienas dizainparaugus (RCD), kas paredz intelektuālā īpašuma aizsardzību visās ES dalībvalstīs. EUIPO sadarbojas arī ar dalībvalstu nacionālajām intelektuālā īpašuma iestādēm. 

Par Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centru: 

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs tika dibināts 2009. gadā ar mērķi atbalstīt intelektuālā īpašuma aizsardzību un tiesību īstenošanu, kā arī cīnīties ar pieaugošajiem intelektuālo īpašumu tiesību pārkāpumiem Eiropā. Ar 2012. gada 5. jūniju, centrs tika iekļauts EUIPO sastāvā. 

 

Rokasgrāmata pieejama Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra tīmekļvietnē: 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide_en.pdf 

 

Informāciju sagatavoja: 

Māra Vilciņa

Projekta vadītāja
Mara.Vilcina [at] lrpv.gov.lv