Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Papildu aizsardzības sertifikāta īpašniekam ir tiesības nodot sertifikātu citai personai kopā ar uzņēmumu vai tā daļu, kas izmanto šo pamatpatentu, vai neatkarīgi no tā.
Pēc tam, kad ir saņemts attiecīgs iesniegums, tiesību pāreju apliecinošs dokuments un samaksāta noteiktā maksa, Patentu valde ziņas par papildu aizsardzības sertifikāta pieteicēja vai īpašnieka maiņu ieraksta Patentu reģistrā un publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā, kā arī nosūta papildu aizsardzības sertifikāta īpašniekam paziņojumu par Patentu reģistrā izdarīto ierakstu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai izmaiņas iekļautu Patentu reģistra ziņās, jāiesniedz iesniegums (brīvā formā), kurā jānorāda šādas ziņas:
  - papildu aizsardzības sertifikāta pieteicēja vai īpašnieka nosaukums un juridiskā adrese;
  - papildu aizsardzības sertifikāta vai sertifikāta pieteikuma numurs;
  - jaunais papildu aizsardzības sertifikāta pieteicējs vai jaunais sertifikāta īpašnieks (nosaukums un juridiskā adrese);
  - ja sertifikāta pieteicējam vai īpašniekam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārds, uzvārds un adrese;
  - ja jaunajam sertifikāta pieteicējam vai īpašniekam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārds, uzvārds un adrese

  Pakalpojums tiks sniegts pēc tam, kad maksa ir atzīta par saņemtu Patentu valdes kontā Valsts kasē.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Patentu valdes paziņojums par patentu reģistrā izdarīto ierakstu atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Maksājumi

PozīcijaCena
Patenta vai patenta pieteikuma tiesību pārejas vai licences līguma reģistrācija (izņemot piespiedu licenci)40.00 EUR

Piedāvājam tiešsaistes režīmā veikt papildu aizsardzības sertifikāta īpašnieka maiņu.

Tas ir ātrākais un vienkāršākais PAS īpašnieka maiņas veids.

Iesnieguma aizpildīšanas procesā ir pieejamas norādes un skaidrojumi.

Lai aizpildītu un iesniegtu elektronisko pieteikumu, iesniedzējam jāautentificējas, izmantojot kādu no portāla Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem.

Pieteikuma aizpildīšanas procesu ir iespējams pārtraukt un, saglabājot savā datorā, turpināt jebkurā sev izdevīgā brīdī.

Par patenta īpašnieka maiņu ir jāmaksā pakalpojuma maksa. Informācija par izmaksām: Izmaksas.

Lūdzam ņemt vērā, ka lūgumu mainīt PAS īpašnieku var iesniegt tikai patenta īpašnieks vai pārstāvis.

Ja saskaraties ar tehnisku problēmu, lūdzam informēt Patentu valdi par gadījumiem, kad tehnisku iemeslu dēļ tiešsaistē neizdodas iesniegt pieteikumus. Piemēram, sistēma ilgi apstrādā datus vai e-pastā netiek saņemts rēķins. Lūdzam īsu situācijas aprakstu un ekrānuzņēmumu sūtīt uz e-pasta adresi pasts@lrpv.gov.lv (ekrānuzņēmumu var iegūt, uz klaviatūras nospiežot pogu PrintSc un e-pasta vēstulē nospiežot Ctrl+V). Patentu valdes darbinieks ar Jums sazināsies tuvākajā laikā. Papildu informācija - pa tālruni +37167099600.

Iesniegumu var iesniegt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu, E-adresi vai e-pasta adresi pasts@lrpv.gov.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Uzziņas par pakalpojumu

Informatīvais konsultants

Konsultante
pasts [at] lrpv.gov.lv