Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome izskata iebilduma iesniegumu pret reģistrētu preču zīmi vai dizainparaugu. Ieinteresētās personas var iesniegt iebilduma iesniegumu triju mēnešu laikā pēc preču zīmes vai dizainparauga oficiālās publikācijas. Iebildumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, bet e-pakalpojums tiešsaistē ir pieejams tikai iebildumiem pret reģistrētu preču zīmi. Ja iebilduma iesniegums tiek apmierināts, reģistrāciju atzīst par spēkā neesošu no tās reģistrācijas dienas. Reģistrāciju var atzīt arī par daļēji spēkā neesošu.

Procesa apraksts

 1. Iebilduma iesniegšana pret preču zīmes vai dizainparauga reģistrāciju
  Iebilduma iesniegumā norāda:
  1) iebilduma iesnieguma iesniedzēju un tā adresi, kā arī iebilduma iesnieguma iesniedzēja pārstāvi, ja tāds iecelts, un tā adresi;
  2) rūpnieciskā īpašuma objekta reģistrāciju, pret kuru tiek iesniegts iebilduma iesniegums;
  3) iebilduma iesnieguma priekšmetu (iebilduma iesnieguma iesniedzēja paskaidrojumi vai iebilduma iesnieguma pamatojums, apstākļu raksturojums un atsaukšanās uz pierādījumiem);
  4) ziņas par agrākām tiesībām, ja iebilduma iesniegums pamatots ar agrāku tiesību pastāvēšanu;
  5) iebilduma iesnieguma materiāltiesisko pamatojumu (atsauce uz normām, kuras pārkāptas, reģistrējot apstrīdētās tiesības uz rūpnieciskā īpašuma objektu, vai ar kurām pamatots iebilduma iesniegums);
  6) iebilduma iesnieguma iesniedzēja prasījumu;
  7) iebilduma iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;
  8) pievienoto dokumentu sarakstu.
  Iebilduma iesniegumā var norādīt arī citas ziņas, kuras iesniedzējs uzskata par svarīgām lietas izskatīšanā.
  Iebilduma iesniegumu adresē Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomei, un to paraksta iebilduma iesnieguma iesniedzējs vai tā pārstāvis. Ja iebilduma iesniegumu tā iesniedzēja vārdā iesniedz pārstāvis, viņš pievieno pilnvaru vai atsauci uz agrāk Patentu valdei iesniegtu pilnvaru.

 2. Iebilduma pret preču zīmes vai dizainparauga reģistrāciju izskatīšana
  Motivētu lēmumu Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome sastāda ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības vai kad notika Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes sēde. Lēmuma sastādīšanas dienā vai nākamajā darbdienā Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome nosūta lēmuma norakstu lietas dalībniekiem. Lietas dalībnieks pēc attiecīga lūguma var lēmuma norakstu saņemt klātienē.

Maksājumi

PozīcijaCena
Iebilduma iesniegšana200.00 EUR

Piedāvājam aizpildīt un iesniegt iebildumu pret preču zīmes reģistrāciju Latvijā tiešsaistes režīmā

Tas ir ātrākais un vienkāršākais iebilduma iesniegšanas veids.

Iesnieguma aizpildīšanas procesā ir pieejamas norādes un skaidrojumi.

Lai aizpildītu un iesniegtu elektronisko lūgumu, iesniedzējam jāautentificējas, izmantojot kādu no portāla Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem.

Iesnieguma aizpildīšanas procesu ir iespējams pārtraukt un, saglabājot savā datorā, turpināt jebkurā sev izdevīgā brīdī.

Iebilduma iesniegšanas maksu ir iespējams samaksāt lūguma iesniegšanas brīdī, izmantojot internetbankas.

Iesniegumu ir iespējams aizpildīt un iesniegt 24 stundas diennaktī.

Par iebilduma iesniegšanu ir jāmaksā pakalpojuma maksa. Informācija par izmaksām: Izmaksas.

Ja saskaraties ar tehnisku problēmu, lūdzam informēt Patentu valdi par gadījumiem, kad tehnisku iemeslu dēļ tiešsaistē neizdodas iesniegt pieteikumus. Piemēram, sistēma ilgi apstrādā datus vai e-pastā netiek saņemts rēķins. Lūdzam īsu situācijas aprakstu un ekrānuzņēmumu sūtīt uz e-pasta adresi pasts@lrpv.gov.lv (ekrānuzņēmumu var iegūt, uz klaviatūras nospiežot pogu PrintSc un e-pasta vēstulē nospiežot Ctrl+V). Patentu valdes darbinieks ar Jums sazināsies tuvākajā laikā. Papildu informācija - pa tālruni +37167099600.

Šis rīks izveidots Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja Sadarbības fonda ietvaros.

Iesniegumu var iesniegt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu, E-adresi vai e-pastu pasts@lrpv.gov.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Uzziņas par pakalpojumu

Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome

pasts [at] lrpv.gov.lv
Rīga, Raiņa bulvāris 15