Dizainparaugu pieteikumu un reģistrāciju skaits nacionālajā procedūrā

2023-2016

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

2016

Dizainparaugu pieteikumi

pieteikumu kopskaits

38 31 49 79 61 51 49

61

Latvijas izcelsmes pieteikumi

38 30 48 79 59 49 48

61

pieteiktie dizainparaugi*

64 85 85 141 126 157 148

171

Dizainparaugu reģistrācijas

reģistrāciju kopskaits

29 26 53 60 55 38 47

55

Latvijas izcelsmes reģistrācijas

29 26 52 60 53 35 46

55

reģistrētie dizainparaugi*

40 67 95 111 120 118 149

163

 

2015-2011

  2015 2014 2013 2012

2011

Dizainparaugu pieteikumi

pieteikumu kopskaits

56 36 65 60

63

Latvijas izcelsmes pieteikumi

56 36 63 55

63

pieteiktie dizainparaugi*

102 78 117 123

117

Dizainparaugu reģistrācijas

reģistrāciju kopskaits

38 33 62 41

48

Latvijas izcelsmes reģistrācijas

38 33 58 38

48

reģistrētie dizainparaugi*

71 75 103 64

103

* Atbilstoši Dizainparaugu likuma 16. panta noteikumiem, vienā pieteikumā var ietvert lūgumu reģistrēt vairākus dizainparaugus. Līdz ar to reģistrācijai pieteikto un arī reģistrēto dizainparaugu skaits ir lielāks par pieteikumu un reģistrāciju kopskaitu.

Dizainparaugu reģistrāciju skaits starptautiskajā procedūrā (Ženēvas akts)

2023-2016

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

2016

Uz Latviju attiecinātās reģistrācijas

9 16 21 23 27 17 44

32

Dizainparaugu kopskaits

9 21 62 39 45 35 200

68

 

2015-2011

  2015 2014 2013 2012

2011

Uz Latviju attiecinātās reģistrācijas

27 29 35 41

24

Dizainparaugu kopskaits

82 139 174 124

72