Dizainparaugu tipveida līgumus ir izstrādājusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PĒTERSONA PATENTS” - ciešā sadarbībā ar Patentu valdi.

Piedāvātajiem līgumu paraugiem un tiem pievienotajiem ieteikumiem ir rekomendējošs raksturs. Līguma paraugi nav uzskatāmi par gataviem līgumiem. Priekšlikumi līgumu paraugu pilnveidei iesniedzami Patentu valdē Raiņa bulvārī 15, Rīgā, vai nosūtot tos uz elektronisko pastu pasts@lrpv.gov.lv.