Ja jūs vēlaties nosūtīt dokumentus Patentu valdei (arī Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomei), to iespējams izdarīt vairākos veidos, tomēr ievērojot rūpnieciskā īpašuma normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus.

Sūtījumu nosūtīšana pa pastu

Pasta adrese sūtījumu piegādei:

Patentu valde
Raiņa bulvāris 15, Rīga
LV-1050, Latvija

Pasta sūtījumu piegādes drošību var paaugstināt, izmantojot ierakstītus sūtījumus.

Sūtījumu piegāde personīgi

Sūtījumu piegāde personīgi Raiņa bulvārī 15, Rīgā, iespējama apmeklētāju pieņemšanas laikā: 9:00-16:00, pirmssvētku dienās 9:00-15:00. Minētajā laikā tiek nodrošināta arī kurjerpasta sūtījumu pieņemšana. Tālrunis +371 67099600.

Sūtījumu ievietošana pastkastē pie Patentu valdes

Jums ir iespējams piegādāt sūtījumu Patentu valdei arī ārpus Patentu valdes darba laika, ievietojot to pastkastē, kas atrodas Raiņa bulvārī 15, Rīgā. Sūtījumi tiek izņemti divas reizes darba dienās: plkst. 9:00 un 15:00.

Sūtījumu nosūtīšana uz e-adresi

 primārais kanāls nestrukturētas personas datus vai komercnoslēpumu saturoša​s informācijas apritei saziņā ar iestādi ir Patentu valdes e-adrese.

Sūtījumu nosūtīšana e-pasta vēstulē

Izmantojot e-pastu pasts@lrpv.gov.lv, Jums ir iespējams:

  • uzdot sev interesējošu jautājumu Patentu valdei;
  • nosūtīt dokumentus rūpnieciskā īpašuma jomā (skat. informāciju zemāk).

Patentu valdes oficiālais e-pasts ir: pasts@lrpv.gov.lv

Elektroniskā pasta ziņojumam pievienoto datņu kopējais lielums nedrīkst pārsniegt 10 MB.

Lūdzu ņemt vērā, ka, lai nodrošinātu dokumenta juridisko spēku, dokuments jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu (virtuālo eParakstu vai eParakstu eID kartē).

Ievērojot, ka e-pasta sūtījumi nav pilnībā droši, lūdzam nesūtīt pa e-pastu dokumentus, kuros ir neizpaužama informācija (piemēram – patenta pieteikums).

Ja dokumentu nosūta kā e-pasta pielikumu (skenētas kopijas veidā), tā juridiskā spēka nodrošināšanai jāievēro noteikums, kas minēts attiecībā uz faksa sūtījumiem.Saskaņā ar 28.06.2005. Ministru kabineta noteikumiem Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām" elektronisko dokumentu izstrādā un noformē vienā no šādiem formātiem:

  • vienkārša teksta formātā;
  • atvērtā dokumentu formātā (ODF) biroja lietotnēm;
  • atvērtā biroja XML (Office Open XML) datņu formātā;
  • portatīvā dokumenta (PDF) formātā vai portatīvā dokumenta formātā ilglaicīgai glabāšanai (PDF/A);
  • digitāli saspiesta un kodēta attēla (JPEG, TIFF un PNG) formātā.

Papildus minētajiem datņu formātiem Patentu valde pieņem arī šādus datņu formātus:

  • noformētam tekstam – DOC, RTF;
  • elektroniskajām tabulām – XLS;

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.