Pusvadītāju izstrādājums ir jebkurš galaprodukts vai starpprodukts elektronisku funkciju vai elektronisku un citu funkciju veikšanai, kas sastāv no pamatnes materiāla, kurš satur pusvadītāju materiāla slāni, un no viena cita slāņa vai vairākiem citiem slāņiem, kuri veidoti no vadītāja, izolatora vai pusvadītāja un kuri sakārtoti, ievērojot iepriekšnoteiktu trīsdimensionālu struktūru;

Topogrāfija  ir atklātu vai jebkurā veidā šifrētu, secīgu attēlu kopums, kurš atspoguļo pusvadītāju izstrādājumu saturošo slāņu trīsdimensionālo struktūru un kurā katrs attēls parāda pusvadītāju izstrādājuma virsmas struktūru vai virsmas struktūras daļu dažādās izgatavošanas stadijās.

Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju piešķiršanu nosaka Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likums.