Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Triju mēnešu laikā pēc tam, kad Eiropas patentu iestāde publicējusi Eiropas patenta pieteikumu Eiropas patentu iestādes oficiālajā izdevumā, patenta īpašnieks iesniedz Patentu valdei Eiropas patenta pretenziju tulkojumu latviešu valodā un samaksā maksu par publikāciju. Eiropas patents, kurā Latvija ir norādītā valsts, piešķir tādas pašas tiesības kā nacionālais patents, sākot ar dienu, kad publicēts Eiropas patentu iestādes paziņojums par patenta piešķiršanu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Jāiesniedz:
    1. Noteikta parauga iesniegumu;
    2. Eiropas patenta pretenziju tulkojumu latviešu valodā.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pēc tam, kad ir saņemts attiecīgs iesniegums un samaksāta noteiktā maksa, Patentu valde pārbauda, vai pretenziju tulkojums atbilst oriģinālam. Ja pretenziju tulkojumā ir gramatiskas, terminoloģiskas vai citas kļūdas, Patentu valde to paziņo pieteicējam, iesakot veikt labojumus. Pēc tulkojuma saskaņošanas Patentu valde tulkojumu publicē oficiālajā izdevumā.

Maksājumi

PozīcijaCena
Eiropas patenta un attiecinātā Eiropas patenta pretenziju tulkojuma, pretenziju precizējuma tulkojuma, pretenziju grozījumu tulkojuma publicēšana40.00 EUR

Piedāvājam tiešsaistes režīmā aizpildīt un pieteikt Eiropas patenta apstiprināšanas / attiecināšanas iesniegumu

Tas ir ātrākais un vienkāršākais iesnieguma pieteikšanas veids.

Iesnieguma aizpildīšanas procesā ir pieejamas norādes un skaidrojumi.

Lai aizpildītu un iesniegtu elektronisko pieteikumu, iesniedzējam jāautentificējas, izmantojot kādu no portāla Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem.

Iesnieguma aizpildīšanas procesu ir iespējams pārtraukt un, saglabājot savā datorā, turpināt jebkurā sev izdevīgā brīdī.

Iesniegumu ir iespējams aizpildīt un pieteikt 24 stundas diennaktī.

Informācija par izmaksām: Izmaksas.

Ja saskaraties ar tehnisku problēmu, lūdzam informēt Patentu valdi par gadījumiem, kad tehnisku iemeslu dēļ tiešsaistē neizdodas iesniegt pieteikumus. Piemēram, sistēma ilgi apstrādā datus vai e-pastā netiek saņemts rēķins. Lūdzam īsu situācijas aprakstu un ekrānuzņēmumu sūtīt uz e-pasta adresi pasts@lrpv.gov.lv (ekrānuzņēmumu var iegūt, uz klaviatūras nospiežot pogu PrintSc un e-pasta vēstulē nospiežot Ctrl+V). Patentu valdes darbinieks ar Jums sazināsies tuvākajā laikā. Papildu informācija - pa tālruni +37167099600.

Iesniegumu var iesniegt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu, E-adresi vai e-pastu pasts@lrpv.gov.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Šī tīmekļvietne ir daļa no portāla Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Uzziņas par pakalpojumu

Informatīvais konsultants

Konsultante
pasts [at] lrpv.gov.lv