Patentu valdes un sabiedriskās domas pētījumu centra “SKDS” 2022. gada pētījums “Uzņēmēju izpratne par rūpnieciskā īpašuma tiesībām”

Patentu valde sadarbībā ar sabiedriskās domas pētījumu centru “SKDS” 2022. gada vasarā veica pētījumu “Izpratne par rūpnieciskā īpašuma tiesībām”, ar mērķi noskaidrot Latvijas uzņēmēju informētību par rūpnieciskā īpašuma aizsardzības iespējām, attieksmi pret šo tiesību pārkāpumiem – ražojumu ļaunprātīgu kopēšanu un izpratni par rūpnieciskā īpašuma saikni ar uzņēmējdarbības attīstību, kā arī informētību par MVU fondu “Idejas stiprākam uzņēmumam”. Pētījumā piedalījās 2808 Latvijas uzņēmēju.

Saskaņā ar veiktā pētījuma rezultātiem – tikai 29% Latvijas uzņēmēji savas zināšanas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību vērtē kā labas vai vidējas, bet vairāk nekā 70 % uzņēmēju tās vērtē kā nepilnīgas. Vairākums uzskata, ka reģistrētā rūpnieciskā īpašuma tiesības paaugstina uzņēmuma vērtību (58%), reģistrēts rūpnieciskais īpašums uzlabo uzņēmuma reputāciju (56%), rūpnieciskā īpašuma tiesību reģistrēšana mazina iespēju, ka konkurenti nokopē/nozog ideju, saražo un piedāvā pārdošanai līdzīgas preces (50%). Retāk atbalstīts viedoklis, ka labāka uzņēmuma reputācija, kuru nodrošina rūpnieciskā īpašuma reģistrācija, nozīmē lielāku peļņu (36%) un ierobežojumi, kas saistīti ar rūpniecisko īpašumu, kavē tehnoloģisko un ekonomisko progresu (23%).

Tikai 14% respondentu atbildēja, ka viņu uzņēmumam pieder tiesības uz rūpnieciskā īpašuma objektiem un diemžēl tikai 5% aptaujāto ļoti labi vai kopumā zina par iniciatīvu Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam”, vēl 14% ir tikai dzirdējuši par to un 65% nebija par to dzirdējuši.

Pētījumā iegūtie rezultāti liecina, ka Latvijas uzņēmēji ir informēti par rūpnieciskā īpašuma tiesībām, tomēr uzņēmumi nav aktīvi aizsargājot šīs tiesības, īpaši MVU vidū. Šis pētījums devis iespēju pievērst arvien lielākas sabiedrības daļas uzmanību intelektuālā īpašuma aizsardzībai un pieejamam finansiālam atbalstam, tādējādi veicinot Latvijas uzņēmējdarbības vides uzlabošanos attiecībā uz rūpnieciskā īpašuma jomas attīstību Latvijā.

Ar pilnu pētījuma rezultātu ziņojumu ir iespējams iepazīties šeit.

Pētījuma rezultātu prezentācijas pasākums pieejams šeit.


Patentu valdes un sabiedriskās domas pētījumu centra “SKDS” 2019. gada pētījums “Uzņēmēju izpratne par rūpnieciskā īpašuma tiesībām”

Patentu valde sadarbībā ar sabiedriskās domas pētījumu centru “SKDS” 2019. gada novembrī veica pētījumu “Izpratne par rūpnieciskā īpašuma tiesībām”, ar mērķi noskaidrot Latvijas uzņēmēju informētību par rūpnieciskā īpašuma aizsardzības iespējām, attieksmi pret šo tiesību pārkāpumiem – ražojumu ļaunprātīgu kopēšanu un izpratni par rūpnieciskā īpašuma saikni ar uzņēmējdarbības attīstību. Pētījumā piedalījās 3622 Latvijas uzņēmēju.

Saskaņā ar veiktā pētījuma rezultātiem – tikai 28% Latvijas uzņēmēji savas zināšanas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību vērtē kā labas vai vidējas, bet vairāk nekā 70 % uzņēmēju tās vērtē kā nepilnīgas. Pētījumā secināts, ka 65 % aptaujāto uzņēmēju ir izpratne par priekšrocībām, ko sniedz rūpnieciskā īpašuma aizsardzība, taču ne visi to izmanto. Vienlaikus 63% aptaujāto uzņēmēju atzīst, ka reģistrētās rūpnieciskā īpašuma tiesības paaugstina uzņēmuma vērtību, 52% respondentu uzskata, ka rūpnieciskā īpašuma tiesību reģistrēšana mazina iespēju, ka konkurenti nozog ideju, ražo un piedāvā pārdošanā līdzīgas preces.

Zīmīgi, ka 77% aptaujātie atzīst, ka ir svarīgi savlaicīgi parūpēties par savas preču zīmes aizsardzību, kā arī 72% uzskata, ka ir svarīgi savlaicīgi parūpēties par sava dizaina aizsardzību. 71 % respondentu norādīja, ka ļaunprātīgi viltojumi kropļo godīgu konkurenci un rada negatīvu ietekmi uz to. 10 % no aptaujātajiem uzņēmējiem atzīst, ka ir saskārušies ar ļaunprātīgu savas produkcijas kopēšanu.

Pētījumā iegūtie rezultāti liecina, ka Latvijas uzņēmēji ir labi informēti par rūpnieciskā īpašuma tiesībām, vienlaikus šis pētījums devis iespēju pievērst arvien lielākas sabiedrības daļas uzmanību intelektuālā īpašuma aizsardzībai, tādējādi veicinot Latvijas uzņēmējdarbības vides uzlabošanos attiecībā uz rūpnieciskā īpašuma jomas attīstību Latvijā.

Ar pilnu pētījuma rezultātu ziņojumu ir iespējams iepazīties šeit.

Pētījuma rezultātu prezentācijas pasākums pieejams šeit.